Regionfullmäktige: Sjölander (M) och Loord (KD) ställde sig bakom förslag från V och SD

Regionfullmäktige: Sjölander (M) och Loord (KD) ställde sig bakom förslag från V och SD

2021-11-21 Av av Oskarshamns-Nytt
Annons: Oskarshamns kommun

LÄNET

Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) fokuserar på sakfrågorna och ställer sig bakom förslag från V och SD i regionfullmäktige. ”Det är sex förslag som vi anser är både viktiga och aktuella för samhällsutvecklingen och som vi gärna ser realiseras”, säger Malin Sjölander, regionråd för Moderaterna i ett gemensamt uttalande.

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det är viktigt att sluta upp bakom sakfrågor oavsett partibeteckning. Vid regionfullmäktige tidigare i veckan, då majoritetens och oppositionspartiernas budgetplaner för 2022-2024 debatterades, valde M och KD att ställa sig bakom både förslag från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Vi fokuserar på sakfrågorna

”Vi stödjer goda förslag som gynnar medarbetare och medborgare. Vi har valt att stödja tre förslag från Vänsterpartiet och tre från Sverigedemokraterna som de tagit fram i sina budgetplaner. Det är sex förslag som vi anser är både viktiga och aktuella för samhällsutvecklingen och som vi gärna ser realiseras. Vi måste kunna bortse från partibeteckningarna och fokusera på sakfrågorna, det finns ingen anledning att avslå goda förslag enbart på grund av partitillhörighet”, säger Malin Sjölander (M).

Rätt att söka vård i andra regioner

”Majoriteten biföll vårt förslag om att informationen om rätten att söka vård i andra regioner med kortare vårdköer förbättras. De biföll även vårt förslag om att ge folkhögskolorna ett fortsatt uppdrag att ta fram yrkesutbildningar inom bristyrken samt planera för fler uppdragsutbildningar. Detta är vi självklart glada över. Men vi skulle gärna se att de är mer öppna och engagerade i oppositionspartiernas goda förslag, inte minst med tanke på att de i sin nuvarande budgetplan har med flertalet av våra tidigare förslag”, säger Jimmy Loord (KD).

Regionråd Jimmy Loord (KD). Foto: Region Kalmar län

FAKTA / Förslagen som M och KD ställer sig bakom

Vänsterpartiets förslag

  • Yrkande 6: ”Mötesplatser för cancerpatienter och deras anhöriga ska etableras på de tre sjukhusorterna.”
  • Yrkande 21: ” tillsammans med möjligheten att ta med cykeln på bussen”
  • Yrkande 33: ”Stödjande insatser i föräldraskapet.”

Sverigedemokraternas förslag

  • Yrkande 27: ”Regiondirektören ges i uppdrag att utreda modeller för utvidgade stödfunktioner för akutmottagningarna.”
  • Yrkande 32: ”Ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan skriva eller tala god svenska. Därför ska regiondirektören ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa krav på svenskkunskaper vid anställning inom sjukvården och ett språkverktyg ska tas fram i syfte att bättre kunna bedöma medarbetares språkkompetens.”
  • Yrkande 53: ”Regiondirektören ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att möta och förebygga de ökade riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården.”

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: