Rekordmånga länsbor möter sjukvården via digitala tjänster

2020-05-08 0 av Peter A RosénLÄNET

Under coronakrisen söker sig allt fler till sjukvårdens digitala tjänster. Rekordmånga länsbor möter nu vården via video.

Det berättar Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Till följd av covid-19-pandemin har behovet av att kontakta hälso- och sjukvården på andra sätt än med fysiska besök lett till en snabb utveckling av de digitala tjänsterna. De första månaderna 2020 har användningen av Sveriges regioners egna digitala tjänster nästan tiodubblats. Det visar en ny sammanställning från SKR”, skriver regionen.

”Region Kalmar län har också kraftsamlat i frågan och på kort tid kunnat erbjuda länets invånare att till exempel få träffa sin läkare via video. Antalet digitala vårdmöten med patienter har ökat från 16 stycken i februari till 1107 under april månad. Mötena har genomförts inom såväl primärvården, som psykiatrin och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.”

”Stor önskan”

– Det finns en stor önskan från våra invånare att möta oss digitalt istället för fysiskt nu. Med hjälp av bland annat utbildningsinsatser och en utökning av den tekniska kapaciteten har vi på kort tid kunnat möta behovet, säger utvecklingsdirektören Magnus Persson.

”Inloggningar i e-tjänsterna på 1177.se har också ökat. Bland annat har länsborna skickat in sammanlagt 4 000 ärenden om att förnya sina recept digitalt under april månad. Och antalet startade behandlingar för tjänsten stöd och behandling, som erbjuder invånare stöd- och behandlingsprogram på nätet, har fördubblats under mars-april 2020 jämfört med samma period förra året.”

– Vi har gjort en förflyttning och ser en tydlig beteendeförändring kring användningen av digitala vårdtjänster. Jag tror att den kommer att vara bestående, säger Magnus Persson.

”Det ökade trycket på att möta sjukvården digitalt syns också när det gäller användandet av digitala vårdkontakter kopplade till privata aktörer utanför Region Kalmar län.”

”Har ökat”

– Här följer vi också den nationella utvecklingen. Våra kostnader för invånare som använder sig av till exempel nätläkare har ökat, säger planeringsdirektören Sofia Hartz.

”Under mars och april i år landar den sammanlagda kostnaden för regionen på nästan 2,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med knappt 1,6 miljoner kronor jämfört med samma månader förra året”, skriver regionen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: REGION KALMAR LÄN