Rekordmånga nya företag senaste året – handel ökar mest trots pandemin

Rekordmånga nya företag senaste året – handel ökar mest trots pandemin

2021-10-31 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

NÄRINGSLIV

Nyföretagandet ökade kraftigt i Sverige under det senaste året. Kalmar län hamnar på plats 16 av 21 enligt statistik från Tillväxtanalys bearbetning av SCB:s företagsregister på uppdrag av försäkringsbolaget If.

Det senaste året har 78 887 nya företag registrerats i landet vilket är en ökning med 18% jämfört med 2019 och den högsta årssiffran på över tio år. Bara under första kvartalet 2021 startades 22 386 nya företag – fler än något kvartal sedan 2010.

– En viktig förklaring är troligen att kravet för aktiekapital för att kunna starta ett aktiebolag sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor i januari 2020. Minskad tid till sociala aktiviteter och möjlighet att fördela sin arbetstid annorlunda under pandemin kan också ha bidragit, säger Frida Lagergren på If.

– Vi har till exempel noterat att flera av våra mindre företagskunder utökat eller lagt om sin verksamhet och blivit mer av mångsysslare. Det ska bli spännande att följa utvecklingen framåt när samhället nu öppnat upp, säger Frida Lagergren.

Många nya inom handelsbranschen

Flest nya företag, i riket, har startats inom handel. Under det senaste året startades 12 194 nya företag inom den branschen, vilket är en ökning med 42%.

Även inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt förlag, radio, TV, film och telekommunikation ökade antalet nya företag. Transport och magasinering, samt reklam växer kraftigt, men från låga nivåer.

– I kultur-, nöjes- och fritidsbranschen däremot minskade antalet nystartade företag med 9%. Hotell och restaurang verkar inte ha tagit fart än. Men detta är såklart branscher vi hoppas ska vända utvecklingen framåt i takt med att samhället nu öppnat upp, säger Frida Lagergren.

Störst ökning av nya företag jämfört med 2019 hade Sörmland, där 1931 nya företag mellan juli 2020 och juni 2021, och Värmland, 1704 nya företag, innebar en ökning på 26%. Minst ökning av nya företag har Jämtlands län vars företagande endast ökat med 4%.

FAKTA / NYA FÖRETAG I KALMAR LÄN

2019 startades 1210 företag i Kalmar län.

Mellan juli 2020-juni 2021 startades 1390 i Kalmar län.

Det är en ökning med 15% vilket medför att Kalmar län hamnar på plats 16 av 21 bland Sveriges län.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: