Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Rekordstor efterfrågan på solceller – det höga elpriset driver på

ANNONS

SVERIGE

Höga elpriser och en energimarknad med snabba svängningar gör att intresset för solel exploderar. Förra året ville nästan 11 000 hushåll ansluta solcellsanläggningar till E.ONs nät. Det är en ökning med 57 procent från 2020.

”Under 2022 har E.ON redan fått in över 8 000 föranmälningar om anslutning av solcellsanläggningar, det är mer än tre gånger så mycket som samma period förra året. Vi ser en rekordstor efterfrågan just nu”, säger Thomas Pettersson, produktansvarig på E.ON Energidistribution.

– De höga elpriserna är en bidragande faktor till att många kunder väljer att installera solceller. Vi ser också att kriget i Ukraina och det spända läget i omvärlden skapar ett intresse av att vara mer oberoende. Många vill också vara med och bidra till klimatomställningen, säger Thomas Petterson.

Extremt stor efterfrågan

Precis som antalet föranmälningar ökar också antalet anslutna anläggningar, men det finns ett glapp mellan hur många som föranmäls och hur många som ansluts. Enligt Thomas Petterson är en förklaring att utbyggnaden bromsas av brist på komponenter och installatörer.

– Precis som i många andra branscher drabbas även vi av läget i omvärlden som skapar längre leveranstider. Det höga trycket gör också att det kan vara svårare att hitta personal. Det gör att det just nu kan vara lite längre väntetider, både på leverans av solceller och på anslutning av anläggningen till elnätet. Efterfrågan på solceller är extremt stor, och vi jobbar hårt för att tillgodose den, säger Thomas Petterson.

Elnätet behöver förstärkas

Den snabba utbyggnaden av solceller gör ibland att elnätet behöver förstärkas. Det beror på att elproduktionen från många solcellsanläggningar i samma område innebär hög belastning på elnätet.

– Till skillnad från vanlig elkonsumtion som har mer spridda toppar, belastar elproduktion från solceller elnätet samtidigt och under långa perioder. Alla hushåll i ett område kör till exempel inte tvättmaskin, diskmaskin och lagar mat exakt samtidigt. Men har många solceller i ett område så är ju samtliga i drift under dygnets ljusa timmar, säger Thomas Pettersson.

Kan bli viss väntetid

Oftast går det att använda de kablar som redan är framdragna till huset men om många i ett område installerar solceller kan det krävas större ombyggnationer av nätet, menar Thomas Pettersson.

– Eftersom vi är skyldiga att följa regelverket för att inte äventyra elleveransen, kan vi inte ansluta mer produktion än vad elnätet kan ta emot. Därför kan det uppstå situationer där det blir en viss väntetid innan man kan komma igång med produktionen av egen solel, säger Thomas Pettersson.

Många vill vara med

Totalt har E.ON anslutit nästan 130 MW solenergi under 2021, jämfört med 90 MW under 2020.

– Ökningen motsvarar årsförbrukningen för 7000 villor. Att efterfrågan på solel ökar stort är enormt positivt. Det är glädjande att se att så många vill vara med och driva omställningen till förnybar energi säger Thomas Petterson.

FAKTA / SOLENERGI I SVERIGE

Solel utgör mindre än 1 % av den totala elproduktionen i Sverige, men tillväxtpotentialen är stor. Cirka 5–10 % av Sveriges totala elanvändning skulle kunna komma från solenergi år 2040.

Under 2021 installerades totalt 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2020.

Från 2016 till och med 2021 har installerad effekt från solceller i Sverige ökat från cirka 100 MW till 1500 MW, det är nästan lika mycket el per år som en kommun av Gävles storlek använder årligen. 

Källa: Energimyndigheten

Foto: Christian Andersson, Apelöga

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS