Replik på SD:s debattartikel om stödet till Ibn Rushd

Replik på SD:s debattartikel om stödet till Ibn Rushd

2021-02-01 0 av Oskarshamns-Nytt


Dela gärna artikeln:

DEBATTARTIKEL

Replik med på Sverigedemokraternas debattartikel ”Sluta finansiera islamism – stryp stödet till Ibn Rushd” som publicerades i Oskarshamns-Nytt den 19 januari.

Sveriges demokrati fyller i år 100 år.

Studieförbundet Ibn Rushd har under sin korta tid visat sig vara ett viktigt verktyg för att fortsätta stärka och utveckla den.

Så att demokratin står sig i 100 år till.

”Särskilt stolta”

Varje dag, genom vår verksamhet, visar vi att man kan vara en aktiv del av arbetet med demokrati och jämställdhet i Sverige med islam som värdegrund.

Vi samlar ideella krafter, frivilliga, som sätter ihop egna studiecirklar utifrån sina intressen och brinner för sina frågor.

Tillsammans anordnar vi årligen cirka 315 000 studietimmar.

Ett av våra mest kritiska demokratibidrag finns i Kalmar-regionen.

Här är vi särskilt stolta över vår verksamhet med Islamiska kulturföreningen Salaam.

Informerar och varnar

Genom föreningens kulturprogram arbetar vi aktivt med att informera och varna unga om krafter som försöker få kontakt med och radikalisera unga muslimer via nätet.

Tack vare föreningen har vi motverkat att unga reser utomlands och ansluter sig till terroristgrupper.

Insatsen har varit ett ovärderligt bidrag till svensk demokrati, svenska intressen och har gett ungdomar en riktig chans att skydda sig mot aktörer med motiv att rekrytera och radikalisera dem.

Ett annat exempel på våra insatser i regionen är de studiecirklar och kulturprogram vi anordnar tillsammans med föreningen Fin Framtid för ungdomar i stadsdelen Berga i Kalmar.

Tillsammans har vi varit en bidragande faktor för att minska oroligheter i området och öka skolnärvaron.

”Enda trygga platsen”

Tack vare vår verksamhet har unga fått stöd att ta ansvar för sina liv. För många är det här den enda trygga platsen som minskar risken för att hamna fel.

I en rapport beställd av moderatstyrda Göteborg stad skriver Revisionsbyrån KPMG:

”Ibn Rushd spelar en viktig roll i områden och miljöer där tillit till det offentliga är låg […] Om Ibn Rushd genom utebliven finansiering förlorar möjligheten att driva folkbildning bland dessa grupper och i dessa områden, förlorar staden en samverkanspart i det gemensamma arbetet att bryta segregation och nå ökad jämlikhet.” (DN, 16/12-20).

”Tack”

För många är vi helt enkelt den första samhällsaktören som man möter. Och för vissa är vi den enda kulturella bron mellan olika etniciteter och livsåskådningar.

Om inte den här typen av verksamhet räknas som ett viktigt bidrag till demokratin så undrar vi vad som gör det.

Till den styrande Länsunionen och politikerna i Region Kalmars regionfullmäktige riktar vi vårt tack. Tack vare er motståndskraft och ert stöd är ni en viktig allierad till vårt bidrag till det svenska demokratibygget.

”Aningen förvånade”

Sverigedemokraternas Kirchberg och Johansson kritik mot vårt jämställdhet- och demokratiarbete med hänvisning till rapporten r tilliten prövas (2019) i Dagens Kalmar gör oss dock aningen förvånade. Om de hade läst rapporten hade de märkt att den inte bara ger en uttömmande beskrivning av Ibn Rushds aktiva jämställdhetsarbete. Folkbildningsrådet har, på grund av rapporten, avslagit alla frågor om antidemokratiska strömningar inom Ibn Rushd. Och menar att “statsbidraget inte har använts på ett felaktigt sätt i förhållande till statsbidragsvillkoret”.

Studieförbundens interna granskning från januari i år visar att 97 procent av Ibn Rushds granskade verksamhet har god kvalitet, starkt anordnarskap och några av sektorns mest ambitiösa kontroller (Folkbildningsrådet, Diarienr 21/00039). Ytterligare fastslår revisionsbyrån PWC att Ibn Rushds bokföring systematiskt kontrolleras och att felaktigheter åtgärdas.

Verkar outtröttligt

För ungdomarna i Kalmar regions skull ska det inte finnas några tveksamheter kring Ibn Rushd bidrag till demokratin. Med eller utan Sverigedemokraternas stöd verkar vi outtröttligt för demokratins och folkbildningens principer.

Josefin Nyström, Distriktschef Ibn Rushd Östra

FOTO

SANNA LINDBERG