Restriktioner tas bort idag men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Restriktioner tas bort idag men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

2021-09-29 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

29 september. Dagen som svenskarna väntat på. Dagen då restriktionerna tas bort enligt regeringens plan.

Beslutet, som togs av riksdagen i förra veckan, innebär att deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort vilket är glädjande för framför allt aktuella sportevenemang som IK Oskarshamns match mot Brynäs IF och skördefesten på Öland som inleds idag och fortsätter hela helgen.

Ytterligare restriktioner tas bort i samband med att steg 4 tas i regeringens plan för avveckling av restriktioner. Regeringen beslutade i förra veckan att ta bort deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster från och med den 29 september.

Covid-19-lagen och serveringslagen förlängda

För fortsatt god beredskap har riksdagen beslutat att förlänga covid-19-lagen och serveringslagen till och med den 31 januari 2022. Därmed förlänger regeringen motsvarande förordningar lika länge för att fortsatt ha beredskap att hantera pandemin.

Steg 4 i regeringens plan innebär bland annat att följande tas bort: deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster (till exempel hyrda lokaler), möjligheten till sektionering samt bemyndigandet till Folkhälsomyndigheten att inom ett län sänka dessa deltagartak.

Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas också bort samt regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att fler ska arbeta hemifrån upphävs, samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Hög vaccinationstäckning viktigt

En hög vaccinationstäckning i befolkningen är den enskilt viktigaste förutsättningen för att kunna lyfta bort samtliga restriktioner enligt regeringens pressmeddelande. Sjukvårdens belastning, dödligheten och en bedömning av risken för ökande smittspridning har också legat till grund för bedömningen.

Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån upphävs från och med idag, den 29 september. Foto: Freepik

FAKTA / Följande tas bort när vi går in i steg fyra:

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler.
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder (bland annat rörande avstånd mellan sällskap på serveringsställen) som meddelats med stöd av covid-19-lagen och serveringslagen upphävs.
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån och regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att fler ska arbeta hemifrån upphävs.

FAKTA / Följande gäller efter att steg 4 har tagits:

  • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
  • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
  • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Arkivfoto: Peter A Rosén (överst)

Dela gärna artikeln: