Resultatet av årets trygghetsmätning i Oskarshamns kommun – svara på vår läsarfråga

Resultatet av årets trygghetsmätning i Oskarshamns kommun – svara på vår läsarfråga

2022-12-14 Av av Annicka GunnarssonOSKARSHAMNS KOMMUN

Oskarshamn är en kommun där invånarna känner sig trygga, enligt polisens årliga trygghetsmätning. Årets undersökning visar ett av de bästa resultaten någonsin och kurvorna fortsätter att peka åt rätt håll enligt kommunpolis Petter Sandstedt och Ann-Sofie Lagercrantz, enhetschef ungdomsenheten i Oskarshamns kommun.

Resultatet visar att invånarna känner trygghet i kommunen, både i staden och i yttertätorterna. Samtidigt finns det såklart områden som kan förbättras.

– Gruppen kvinnor 16-29 år, där ser vi fler röda siffror. Bland annat är det känslan av otrygghet som blir tydligare där. Samtidigt har vi ungefär 20 svar från den gruppen, så vi skulle vara försiktiga med att dra växlar på det resultatet om det inte var så att vi känner igen detta mönster från andra undersökningar, säger Petter Sandstedt och Ann-Sofie Lagercrantz.

Samverkan

Totalt har 600 invånare i åldern 16-85 år i kommunen fått möjlighet att svara på årets trygghetsmätning avseende utsatthet för brott och upplevelsen av trygghet i sitt bostadsområde.

– Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser och samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna hos polisen i region Syd.

Förebyggande arbete

Resultatet i enkäten används bland annat för det framtida förebyggande arbetet och ligger till grund för kommunens och polisens gemensamma medborgarlöften som snart ska uppdateras.

– Jag är glad att man överlag känner sig trygg, det är kanske inte den bilden vi får höra mest om. Samtidigt behöver vi hela tiden hålla i vårt förebyggande arbete, man ska känna sig trygg i vår kommun, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Oskarshamns lokala brottsförebyggande råd.

– Mätningen ger tillsammans med andra mätningar, uppföljningar och medborgardialoger en riktning i hur vi ska prioritera och rikta våra gemensamma resurser inom området så det är ett viktigt underlag, säger Andreas Erlandsson.

En positiv utveckling

– Resultatet i årets mätning indikerar att problemnivån i Oskarshamn är nationellt låg eller mycket låg, och att invånarnas utsatthet för mängdbrott fortsätter att minska. En positiv utveckling jämfört med resultatet 2021, säger Petter Sandstedt, kommunpolis i Oskarshamn.

Läsarfråga

Vilka brott är du orolig att utsättas för? Du kan ange flera alternativ.
1478 röster

FAKTA / TRYGGHETSMÄTNING

Totalt har 600 invånare i åldern 16-85 år i kommunen fått möjlighet att svara på utsatthet för brott och upplevelsen av trygghet i sitt bostadsområde. Trygghetsmätningen tar upp problem i bland annat utemiljö, missbruksproblem, utomhusstörningar, faktisk utsatthet för brott, oro för att utsättas för brott och känsla av otrygghet, polisens agerande och tillit.

Resultatet från trygghetsmätningen i Oskarshamns kommun

Förklaring resultat: Svaren i enkäten genererar en siffra från 0-6, ett problemindex, där 1-2 är lågt (grön färg) och indikerar få problem. Oskarshamns kommun har för 2022 ett samlat problemindex om 1,43 och som förbättrats jämfört med tidigare och som nationellt är lågt. 

Foto: Fotoakuten

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt