Robert Rapakko (S) om bristerna i vattenkvaliteten: Politiken bär ett ansvar

Robert Rapakko (S) om bristerna i vattenkvaliteten: Politiken bär ett ansvar

2021-10-15 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS KOMMUN

Underhållsskuld och brist på reinvesteringar är en bidragande orsak till den nuvarande vattenkvaliteten i Mönsterås kommun, fastslår Robert Rapakko (S), oppositionsråd i kommunen.

– Mönsterås kommun har under de senaste åren burit med sig vetskapen om brister i Finsjö vattenverk. Vår slutsats är att det är en kraftigt bidragande orsak när vattenkvalitetsbrister nu uppmärksammas – inte bara i Timmernabben, där ledningsomläggningen påverkar. För det bär politiken ett ansvar, säger han.

”Vi socialdemokrater har tidigare fört fram att vattenförsörjningen måste vara en prioriterad fråga”

ROBERT RAPAKKO (S), OPPOSITONSRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Kommunens största vattenverk ligger i Finsjö. Där produceras cirka 650 miljoner liter om året. När vi för ett par år sedan särskilt besökte vattenverket så var farhågorna stora kring vattnets ökade temperatur och ”brunifiering”. Med mer jordpartiklar i vattnet ökar smak och färgtal och verket hade redan då svårigheter att hantera – exempelvis varmperioder eller skyfallsperioder då ytvattnet i Emån påverkas kraftigt. För framtiden pågår nu projekt kring infiltrering i närliggande grusåsar för att förbättra den möjligheten, men projektet har inte prioriterats tillräckligt. Vi socialdemokrater har tidigare fört fram att vattenförsörjningen måste vara en prioriterad fråga, säger Robert Rapakko.

Robert Rapakko (S), oppositionsråd i Mönsterås kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

– De åtgärder som tekniska förvaltningen nu genomför med ökad omsättning på vattnet, spolning, utökad provtagning och särskild utredning är helt korrekta. Vi socialdemokrater tycker också att vi borde placera ut tankar vid mataffärerna där man kan hämta dricksvatten av bättre kvalitet tills problemen är lösta. Samtidigt bör kommunen på ett enkelt sätt tillhandahålla en felanmälan för att på det sättet bättre komma fram till en heltäckande bild av problematiken. Idag finns en god information på kommunens hemsida, under nyheter, men det saknas en direkt väg för felanmälan. Idag har vi en bild av att problematiken ökar ju längre ut i ledningsnätet vi kommer, men informationen och kartläggningen känns inte helt komplett, säger Robert Rapakko.

Dela gärna artikeln: