Robert Rapakko: ”SD skolkade från mötet”

Robert Rapakko: ”SD skolkade från mötet”

2021-06-02 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

MÖNSTERÅS

– Budgetarbetet har präglats av lyhördhet och vi får äntligen igenom en nödvändig resursförstärkning till socialnämnden. Vi socialdemokrater hade velat ha en ännu större omfördelning och voterade även om de sista miljonerna, säger Robert Rapakko (S), oppositionsråd i Mönsterås kommun, efter rambudgetbeslutet som klubbades i kommunstyrelsen på tisdagen.

– Anmärkningsvärt var att kommunens tredje största parti, Sverigedemokraterna, skolkade från mötet. De hade inte ens meddelat något förhinder – utan dök bara inte upp, säger Robert Rapakko.

Socialdemokraterna är i alla fall ”hyggligt nöjda” med arbetet i budgetberedningen.

”Vi sätter välfärden först”

ROBERT RAPAKKO (S), OPPOSITIONSRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vi sätter välfärden först och redan i höstas hade vi inställningen att vi var tvungna att påbörja en omfördelning i budgeten. Vi fick inte med oss majoriteten hela vägen – men socialnämndens verksamheter kommer att få en kraftig ramökning på drygt 11,2 miljoner kronor, utöver regeringens Äldreomsorgssatsning på 6,7 miljoner kronor.

”Stora behov”

– Vi har stora behov i skolan, inte minst när det kommer till elever som har behov och rätt till särskilt stöd. Därför är det synd att majoriteten valde bort vårt förslag om ytterligare en miljon till just detta. Varje extra krona gör stor nytta för skolans arbete med denna målgrupp och som i sin tur förbättrar arbetsmiljö och framtidsutsikter för alla elever, säger Lejla Radovic (S).

– Ett utredningsförslag gick i alla fall igenom. Det handlar om att utreda särskilda resursenheter för effektivare verksamhet med elever med behov av särskilt stöd. Vi har ändå löst det så att vi sparar mindre på socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

– I vårt eget förslag hade det också varit så för kultur och fritid samt miljö- och byggnadsnämnden. Ett sätt för oss att prioritera insatser mot det vi tror är avgörande frågor för en positiv befolkningsutveckling.

Just befolkningen är avgörande i budgetsammanhanget, betonar Robert Rapakko.

”Mer att göra”

– Det är den siffran som avgör skatteunderlaget. Prognosen har diskuterats fram och tillbaka men nu baseras underlaget på en fortsatt minskning av befolkningen. Samtidigt måste vi kunna göra åtgärder som får fler att vilja bo verka och växa i Mönsterås. Sådana åtgärder har en stor möjlighet att bli självfinansierande. Här gäller det också att se till alla kommundelarna. Hur vi bygger och satsar på verksamheter har en direkt bäring på hur relevanta vi blir som bostadsorter. Här har vi mer att göra, framför allt i Blomstermåla, säger han.

Ny babyboom?

”Under hösten kommer vi med stort intresse följa befolkningsutvecklingen, utvecklingen av uthyrda lägenheter och bygglov men också ifall Mönsterås kan träffas av en ny babyboom efter pandemin, som blivit fallet i en del andra kommuner. Men vi ska också jobba mer med stora förbättringsområden, en uppgift handlar om att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ytterligare insatser på enhetsnivå med fokus på rehabilitering och höjda frisktal. Här finns fortfarande stora kostnader att hämta hem”, skriver Robert Rapakko, Lejla Radovic och partikamraterna Renée Solstad, Anne Blomqvist och Lars Johansson i ett uttalande.

De fortsätter:

”En av de större investeringarna för året handlar om miljön. Det är Nynäs reningsverk och här är vi extra nöjda att vi nu utreder vidare hur vi ska hantera investeringar i förhållande till taxan i framtiden. Kustmiljön är känslig och allt vi kan göra för att hjälpa till är viktigt, men det måste också finnas en balans i hur vi får täckning för kostnaderna. Det är alltid tufft att lägga en budget med krympande befolkning och en för hög arbetslöshet, men tack vare insatser från den socialdemokratiskt ledda regeringen och samarbetspartierna så har kommunernas intäkter förstärkts. Det kunde ha varit så mycket värre.”

Socialdemokraternas förslag till ramar

Besparing på kommunledning, Tekniska – 2%

Besparing på Kultur och fritid, bygg och miljö, BUN och SOC – 1%

BUN 2 mnkr (Särskilt stöd, klara grunduppdraget) + 2 mnkr

SOC (IFO, grundbemanning, förebyggande arbete) + 12 mnkr

Äldreomsorgssatsningen (måste redovisas separat) + 6,71 mnkr

Valnämnden (valår) + 300 tkr

Kommunledning (räddningstjänstomvandlingen kräver 1 mnkr 2022) + 1 mnkr

Fondering sluttäckning Mörkeskog + 200 tkr

Tekniska (MIFO-utredningar, KPI uppräkning + elpris) + 500 tkr

Socialdemokraterna lämnade också en Protokollsanteckning:

”Uppdraget ”socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag at utveckla samverkan kring tidiga, förebyggande insatser för barn och ungdomar” har formulerats på BUN:s arbetsutskott i morse. Eftersom vi varit delaktiga i arbetet med uppdraget så yrkar vi bifall på uppdraget. Men vi ser också att vårt budgetförslag innehåller ett ekonomiskt utrymme som möjliggör förebyggande arbete.”

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: