S-kvinnorna i Oskarshamn delar ut en ny utmärkelse: Här är den allra första pristagaren

S-kvinnorna i Oskarshamn delar ut en ny utmärkelse: Här är den allra första pristagaren

2021-03-08 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

På Internationella kvinnodagen delade S-Kvinnorna i Oskarshamn ut ett pris till Kalejdo.

Stående från vänster: Yvonne Bergvall (S-Kvinnorna), Marie Holmgren (S-Kvinnorna), Anna Ask (verksamhetsledare på Kalejdo), Abeer Siidi (tidigare anställd på Kalejdo) och Sofia Gerhardsson (S-Kvinnorna). Sittande från vänster: Pernilla Loman (S-Kvinnorna), Hevin Housen (anställd på Kalejdo) och Catrin Alfredsson (ordförande för S-Kvinnorna i Oskarshamn).

Socialdemokraternas lokala kvinnoförening anordnade en pressträff utanför Kalejdos lokaler i centrala Oskarshamn på måndagsförmiddagen.

Blommor och presentkort

Pernilla Loman (styrelseledamot i S-kvinnor på det lokala planet), Marie Holmgren (styrelseledamot), Sofia Gerhardsson (styrelseledamot), Yvonne Bergvall (styrelseledamot och välkänd S-politiker med flera uppdrag, bland annat kommunens första kvinnliga fullmäktigeordförande) och Catrin Alfredsson (ordförande för S-Kvinnor i Oskarshamn) överlämnade rosor, presentkort från Handel Oskarshamn – och informationsmaterial om S-Kvinnorna.

”Ni gör ett fantastiskt jobb och det är jätteviktigt att ni finns”

YVONNE BERGVALL, S-KVINNOR I OSKARSHAMN

Anna Ask (verksamhetsledare på Kalejdo), Hevin Housen (anställd) och Abeer Siidi (tidigare anställd) blev förstås väldigt glada.

– Ni gör ett fantastiskt jobb och det är jätteviktigt att ni finns, betonade Yvonne Bergvall, som berättade att den här utmärkelsen från S-kvinnorna delades ut för allra första gången.

Tanken är att det ska bli återkommande framöver. S-kvinnorna vill lyfta fram kvinnor och män som gör bra saker för andra kvinnor.

”Fullt med män”

– Det är lätt att göra det här till en kvinnofråga, men det är inte en kvinnofråga. Det är en fråga för hela samhället. Lika mycket för män som för kvinnor. Om vi inte hade haft en pandemi nu, så hade jag önskat att hela torget var fullt med män som uppskattar jämställdhetsfrågan, sa Yvonne Bergvall.

Kvinnofrågorna består av många delar – löneskillnaderna är givetvis en central del.

Det är ”helt galet” att det finns löneskillnader mellan män och kvinnor som utför likadana arbetsuppgifter, fastslog Catrin Alfredsson.

– Det räcker att gå till stadshuset i Oskarshamn för att hitta löneskillnaderna, sa hon.

FAKTA / KALEJDO

Kalejdo i Oskarshamn är en mötesplats och verksamhet för utrikesfödda kvinnor.

Här får deltagarna fördjupad samhällsinformation och träning i att använda svenskan.

Kalejdo startade som ett projekt 2017, efter ett beslut i kommunstyrelsen, för att stärka och motivera kommunens utrikesfödda kvinnor genom att skapa bättre förutsättningar för dem när det gäller studier, jobb och ökad delaktighet i samhället.

Kalejdo drivs inom ramen för arbetsmarknadsenheten i Oskarshamns kommuns regi.

Kalejdo bedriver en gruppverskamhet (elva veckor per grupp) med fem temaområden: Hälsa, jämställdhet, ekonomi, delaktighet och inflytande samt arbetsmarknad.

Hittills har samtliga grupper, som en final, erbjudits att besöka riksdagen och där deltagarna har tagits emot av en riksdagsledamot från Oskarshamn.

Inom varje temaområde finns ett teoriavsnitt samt praktiska övningar, studiebesök och kontinuerlig diskussion, där alla i gruppen ska komma till tals.

Genom pedagogiken i gruppen uppstår en naturlig träning i ett demokratiskt förhållningssätt.

Stor vikt läggs vid allas lika värde och ömsesidig respekt oavsett bakgrund och livssituation.

Två dagar i veckan anordnar Kalejdo även en öppen och frivillig verksamhet, med träning i svenska för de kvinnor som ännu inte har börjat på SFI, som har avslutat SFI och inte har hunnit (eller kunnat) komma ut i arbetslivet och/eller kvinnor som exempelvis är sjukskrivna och som vill hålla språket levande.

Den öppna verksamheten fungerar som en mötesplats, med enklare språkträning, vissa utflykter och studiebesök.

Ibland får Kalejdo även besök av någon politiker, polis eller tandsköterska som berättar om sitt yrke och informerar om olika frågor och områden.

FOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn