S och M har mejslat om texten på valsedlarna inför folkomröstningen

S och M har mejslat om texten på valsedlarna inför folkomröstningen

2021-09-08 Av av Peter A Rosén

MISTERHULT

Majoritetspartierna i Oskarshamns kommun – Socialdemokraterna och Moderaterna – har lyssnat på Sveriges kommuner och regioner (SKR) i frågan om den lokala folkomröstningen som ska hållas den 7 november.

Majoriteten mejslade om texten på följande sätt:

Röstsedel A

Folkomröstning i Oskarshamns kommun

Ett öppnande av de nedlagda äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult skulle leda till kostnader för kommunen som motsvarar en skattehöjning om 25 öre per intjänade 100 kronor.

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

JA

Röstsedel B

Folkomröstning i Oskarshamns kommun

Ett öppnande av de nedlagda äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult skulle leda till kostnader för kommunen som motsvarar en skattehöjning om 25 öre per intjänade 100 kronor.

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

NEJ

Röstsedel C

Folkomröstning i Oskarshamns kommun

Ett öppnande av de nedlagda äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult skulle leda till kostnader för kommunen som motsvarar en skattehöjning om 25 öre per intjänade 100 kronor.

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Avstår

Jag utnyttjar min rösträtt men tar inte ställning i frågan

Valsedlarna kommer att ha samma format som i allmänna val.

Förslaget klubbades igenom på det extrainsatta kommunstyrelsemötet på tisdagen.

Ärendet avgörs slutligen i fullmäktigeförsamlingen på måndag.

Vänsterpartiet vill ha följande svarsalternativ:

Röstsedel A

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Ja

Röstsedel B

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Nej

Röstsedel C

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Avstår – Jag nyttjar min rösträtt men tar inte ställning i frågan.

Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill ha följande svarsalternativ:

Ja – Öppna äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult

Nej – Öppna inte äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult

Avstår – Jag utnyttjar min rösträtt men tar inte ställning i frågan.

Sverigedemokraterna vill ha följande svarsalternativ:

Vill du att äldreboendena Hultgården/Charlottagården i Misterhult öppnas?

Ja

Nej

Avstår

Dela gärna artikeln: