S och M vill öppna Charlottagården och Hultgården i etapper

S och M vill öppna Charlottagården och Hultgården i etapper

2021-11-11 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

MISTERHULT

”Vi föreslår att Oskarshamns kommun ska öppna ett äldreboende med 6 platser samt ett seniorboende i Misterhult 2022. För att finansiera det nya boendet i Misterhult höjs skatten med 9 öre. Därutöver föreslår vi att en utredning ska ske gällande ett öppnande av ytterligare ett särskilt boende i Misterhult”, skriver Socialdemokraterna och Moderaterna i ett pressmeddelande på torsdagen.

”VI har varit tydliga och lovat att följa folkomröstningens resultat och nu håller vi vårt löfte”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I OSKARSHAMN

– Vi har varit tydliga och lovat att följa folkomröstningens resultat och nu håller vi vårt löfte. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska öppna äldreboende i Misterhult i etapper samt öppna för seniorlägenheter i nedre delen av Hultgården, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Första kvartalet 2022

”Förslaget som nu presenteras innebär att det särskilda boendet Charlottagården med 6 platser föreslås öppna första kvartalet 2022, samt att det blir lägenheter med inriktning seniorer i nedervåningen på Hultgården. Under året ska också en utredning göras för hur ett särskilt boende kan öppnas i Hultgårdens övervåning under första halvåret 2023”, skriver Socialdemokraterna och Moderaterna, som styr i Oskarshamns kommun.

Andreas Erlandsson (S), kommunalråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

”I dag finns det en kö på 26 personer, varav 23 önskar ett boende i centrala Oskarshamn”

ANDREAS ERLANDSSON

– Vi anser fortsatt att det var ett riktigt beslut att avveckla verksamheten när kommunfullmäktige tog beslut om detta i november 2019. Idag finns det en kö på 26 personer, varav 23 önskar ett boende i centrala Oskarshamn, 2 i Kristdala och 1 i Figeholm. Vi håller dock vårt löfte till invånarna i kommunen och följer därför folkomröstningens resultat att öppna äldreboende i Misterhult, säger Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M).

”Vi tar bort om- och utbyggnationen av äldreboendet i Figeholm”

LUCAS LODGE (M), KOMMUNALRÅD

”Kostnaden för att öppna det särskilda boendet Charlottagården beräknas till 8,7 miljoner kronor under ett helår. Under 2022 bedöms socialnämnden behöva få kompensation om 7,25 miljoner kronor, eftersom ett öppnande sker först under första kvartalet. Investeringskostnaderna för att anpassa Charlottagården till de krav som ställs av räddningstjänsten samt krav utifrån smittrisker och hygien i vård och omsorg beräknas till 2,4 miljoner kronor. Inköp av inventarier som sängar, liftar och viss IT-utrustning beräknas till 1,1 miljoner kronor. För att öppna ett ordinärt boende i Hultgården krävs investeringar om 0,5 miljoner kronor. Kostnaderna för att öppna ett särskilt boende i Hultgården är osäkra och behöver utredas”, skriver majoritetspartierna.

Lucas Lodge (M), kommunalråd. Arkivfoto: Peter A Rosén

– Det har förts många samtal om hur ett öppnande av verksamheten kan finansieras och hur en skattehöjning kan hållas nere till ett minimum. Vi vill inte höja skatten, men behöver samtidigt hitta en finansiering för att öppna verksamheten. Genom att öppna i etapper skapar vi förutsättningar för verksamheten att kunna göra ett bra öppnande samtidigt som vi kan hålla skattehöjningen låg. Vi tar också bort om- och utbyggnationen av äldreboendet i Figeholm för att frigöra ekonomiskt utrymme för Misterhult, säger Lucas Lodge (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.   

Dela gärna artikeln med dina vänner: