S vill se nya hyreslägenheter i Mönsterås

S vill se nya hyreslägenheter i Mönsterås

2021-03-26 0 av Peter A Rosén
MÖNSTERÅS

Socialdemokraterna vill att Mönsterås kommun i ett tillägg till ägardirektiven till Mönsterås Bostäder AB ger bolaget i uppdrag att förvärva mark och bygga hyreslägenheter i norra delen av hamnen i Mönsterås.

Partiet skriver om detta i en motion till fullmäktige.

Den är undertecknad av Robert Rapakko, Renée Solstad och Lars Johansson.

”Social rättighet”

”För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt”, skriver de.

”Vi ska ha ett utbud som svarar mot de behov de bostadssökande har. Vi behöver anpassa byggandet så att vi får igång de flyttkedjor som behövs. Vi ser hur konkurrensen i utbudet av nyproducerade bostäder ökar från våra grannkommuner. Att öka bostadsbyggandet i attraktiva lägen är därför en central fråga för att locka nya invånare till kommunen.”

”Billigare hyresrätter”

”I den detaljplan över norra delen av hamnen i Mönsterås, som nyligen är fastställd, öppnas nya möjligheter upp för att skapa attraktiva bostäder i anslutning till Mönsteråsviken. På den del där den tidigare silon stod planerar en bostadsrättsförening bygga bostadsrätter. För att komma i åtnjutande av en sådan bostad krävs en ganska hög ekonomisk insats som kanske inte alla är förunnat kunna skaffa. Ett sätt att kunna erbjuda bra boende till en rimlig instegskostnad är att bygga hyreslägenheter på en del av det nya området som skapas i den norra delen av hamnen”, skriver de.

”Regeringen har infört ett investeringsstöd som syftar till att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billigare hyresrätter. Vi tycker därför att det finns anledning att ge kommunens egen allmännytta bostadsbolag Mönsterås Bostäder AB i uppdrag att bygga hyresbostäder i hamnen:”

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN