Så bedrivs gymnasieundervisningen framöver

Så bedrivs gymnasieundervisningen framöver

2021-05-28 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Minst hälften av eleverna på gymnasiet i Oskarshamn kommer att undervisas på skolan från och med måndag, 31 maj, och till och med 11 juni.

”Smittläget i länet har förbättrats under de senaste två veckorna. Beslutet tas i syfte att motverka trängsel både i skolan och i kollektivtrafiken. Beslutet skall inte äventyra den minskning av smittspridning som skett i regionen och på bästa sätt ge goda förutsättningar för undervisning läsåret ut”, står det i kommunens beslut, som har tagits i samråd med smittskyddsenheten i Region Kalmar län.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammet omfattas inte av beslutet.

När höstterminen startar är det tänkt att all undervisning på gymnasiet ska bedrivas på plats, i skolan.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: