Så bemöter kommunalrådet kritiken

Så bemöter kommunalrådet kritiken

2020-02-07 Av av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

OSKARSHAMN

”Kommunen har gjort fel på punkt efter punkt”, sa oppositionsrådet Mathias Karlsson (L) till vår tidning häromdagen.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) går nu ut och bemöter kritiken.

– Vi anser att vi har gjort rätt, säger han till Oskarshamns-Nytt.

Liberalerna anser alltjämt att kommunen bröt mot Lagen om offentlig upphandling, LOU, när fullmäktige fattade ett beslut om äldreboendet Hantverksgatan 17 i Oskarshamn. Därför kräver partiet fortfarande att kommunen omgående ska anmäla sig själv. Liberalerna var dock ensamma om sin ståndpunkt när frågan behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdagen.

– I grunden handlar det här om att Liberalerna och Kristdemokraterna förordade ett annat alternativ när gamla Hotell Ett skulle göras om till ett äldreboende. Jag tycker att det är tråkigt att de båda partierna förlänger den politiska striden genom att plocka fram juridiken, säger Andreas Erlandsson.

Det var i en skrivelse från den 17 januari som Liberalerna yrkade på att kommunen skyndsamt ska anmäla sig själv till berörda myndigheter för brott mot LOU.

I ett svar skrev kommundirektören, Rolf Persson, att det inte finns någon anledning att ifrågasätta det beslut som kommunfullmäktige fattade. Under onsdagens möte anslöt sig majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott (Socialdemokraterna och Moderaterna) till kommunchefens linje. De fick även stöd av Vänsterpartiet. Mathias Karlsson satt ensam med sitt yrkande.

– Men Kristdemokraterna håller med oss i den här frågan. De har dock ingen representant i kommunstyrelsens arbetsutskott, sa Mathias Karlsson, som har förhoppningar om att även Centerpartiet ska ansluta sig till Liberalernas och Kristdemokraternas uppfattning i frågan.

– Vi anser inte att vi har gjort fel. Vi delar Rolf Perssons uppfattning. Vi har varit i kontakt med jurister på SKR, Sveriges kommuner och regioner, och de har rekommenderat oss att göra på det här sättet. Sedan vet man aldrig vad det slutar med om frågan ska prövas juridiskt i en domstol, säger Andreas Erlandsson.

Kommunen kommer definitivt inte att anmäla sig själv, understryker han.

– Mathias Karlsson får göra det själv i sådana fall. Frågan handlar ju om själva upphandlingsavtalet. Har vi gjort fel, så får vi lägga både tid, fokus och ett eventuellt vite på det. Men det 20-åriga hyresavtalet är en sak för sig. Och det gäller ju. 

Andreas Erlandsson betonar än en gång att han tror att oppositionspartiernas missnöje mestadels handlar om att de inte fick igenom sitt alternativ, som gick ut på att erbjuda en kommunal tomt till en ny verksamhet.

– Men i frågan som vi diskuterar nu handlade det om ett privat bolag som ägde en tomt. Och i demokratisk ordning hade alla byggbolag möjligheten att vara med i den offentliga upphandlingen.

Andreas Erlandsson passar även på att kommentera Liberalernas agerande när det gäller den skattefinansierade investeringsbudgeten för 2020. Vi har tidigare berättat att den politiska majoriteten skjuter till ytterligare 14,5 miljoner kronor i den. Liberalerna är det enda partiet som säger nej till revideringen.

Mathias Karlsson och hans partivänner vill istället att fördyringen ska tas inom rambudgeten för 2020. Liberalerna har även yrkat på att kommundirektören ska få i uppdrag att ta fram vilka projekt i övrigt som kan minskas ned med motsvarande summa.

– Det vore klädsamt av Liberalerna att tala om vad de vill ta bort. Liberalerna har också sagt att Samhällsbyggnadsnämnden ska få en miljon kronor till och att de vill genomföra besparingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. De har föreslagit att besparingar ska genomföras inom Novas verksamhet och inom tillväxt- och näringslivsarbetet.

Andreas Erlandsson säger att det vore ytterst oklokt att sjösätta en sådan besparingsåtgärd. Det skulle slå mot näringslivet, som skriker efter kompetent folk, påpekar han.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se