Så blir det med hastighetsbegränsningen på Norra vägen i Oskarshamn

Så blir det med hastighetsbegränsningen på Norra vägen i Oskarshamn

2021-07-12 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Vår tidning har tidigare berättat att Sverigedemokraterna reagerar starkt på fortkörningarna på Norra vägen i Oskarshamn. Läs den artikeln här.

Partiets gruppledare Leif Axelsson lyfte upp frågan i en interpellation till Yvonne Bergvall (S).

Hon svarade under måndagskvällens extrainsatta fullmäktigesammanträde.

– Det här är en mycket viktig fråga, som Leif har ställt till mig. Och det handlar inte bara om Norra vägen. Vi har fått mejl, skrivelser och synpunkter, eller samtal, om fortkörningar och buskörningar på Norra Fabriksgatan, Södra Fabriksgatan, Norra vägen, Arkitektvägen, Ingenjörsvägen, Konvaljevägen samt i flera av våra yttertätorter. Sedan i torsdags har Homhällevägen i Oskarshamn och Figeholm tillkommit, sa Yvonne Bergvall (översta bilden), som är ordförande i fullmäktige och ordförande i tekniska nämnden i Oskarshamns kommun.

”På bästa sätt”

– Som du skriver i din interpellation så är tekniska nämnden även trafiknämnd. Vid vårt senaste sammanträde, den 11 juni, behandlade vi trafikfrågor, hastighetsdämpande åtgärder, hastighetsmätning, hastighetsbegränsningar på 40 och 60, dialog med polisen och uppföljning av hastighetsmätningar. Och nämndens ledamöter fick ställa frågor och framföra synpunkter.

– Du skriver i interpellationen att ansvaret ligger hos mig. När det gäller trafiksäkerhetsfrågor är det tekniska nämnden som har ansvaret – och vi försöker att lösa trafiksäkerheten på bästa sätt.

”När det gäller buskörningar och fortkörningar, så ligger ansvaret på den som kör bilen”

YVONNE BERGVALL (S), ORDFÖRANDE I TEKNISKA NÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

Yvonne Bergvall fortsatte:

– När det gäller buskörningar och fortkörningar, så ligger ansvaret på den som kör bilen. Ingen annan kan ta ansvar för detta. Det är oerhört viktigt att poängtera att det är den som buskör som har det yttersta ansvaret. Förvaltningen har återkommande dialoger med polisen om problematiken. Vi har kontinuerliga träffar varje månad. När polisen ska ha hastighetskontroller, så hör de av sig till oss och ber om förslag när det gäller vilka gator som bör prioriteras.

”Omöjligt”

– Vi har vidtagit vissa åtgärder när det gäller buskörningar på Norra Fabriksgatan, så det finns en risk för att denna buskörning flyttas till Norra vägen och Södra Fabriksgatan. Det blir omöjligt för oss att förhindra denna buskörning om den flyttas runt i kommunen.

– Farthinder är problematiska för vissa yrkesgrupper. Bland annat för våra yrkeschaufförer – buss- och lastbilschaufförer och för dem som kör djurtransporter, med flera.

Yvonne Bergvall berättade även om en film från en mobilkamera, som visar att man har ställt bilar i rondellen nere vid Mcdonalds och i höjd med Willys. Och så buskör man i samma riktning på båda trafikbanorna.

– Du har ställt tre frågor till mig och här kommer svaren. Om jag tycker att det är rimligt att boende ska behöva utstå störande fortkörning? Nej, det tycker jag inte.

– Du frågar om jag är medveten om situationen och hur länge jag har varit det. Jag är medveten om situationen. Vi har fått in två synpunkter om Norra vägen, sedan hastigheten höjdes till 60 på några delar. Det genomfördes en mätning 2020, då medelhastigheten låg på 40 kilometer i timmen. 37 mot Södra vägen och 43 mot Norra Fabriksgatan.

Hastighetsmätning

– Vi får kontinuerligt kännedom om liknande händelser. Det rör sig om två–tre tillfällen i veckan. Och vi inleder alltid med en hastighetsmätning för att kunna bedöma hur vi ska kunna gå vidare.

”Vi kommer att sänka hastigheten från 60 till 40”

YVONNE BERGVALL (S)

– Du undrar vad jag tänker göra åt situationen. Vi kommer att genomföra en längre hastighetsmätning. Vi kommer att sänka hastigheten från 60 till 40, då många upplever att det är svårt att gå ner från 60 till 40 när vi skiftar hastighet. Det blir 40 på Norra vägen.

– Utifrån detta resultat kan det bli aktuellt med tillfälliga farthinder, andra hastighetsdämpande åtgärder och fortsatt dialog med polisen om problematiken i hela kommunen, sa Yvonne Bergvall.

”Man blir orolig”

Leif Axelsson tackade för det snabba svaret.

Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén

– Man blir orolig när man hör om buskörningen som förekommer i vår stad – och att de kör på båda väghalvorna. Det är väldigt oroväckande. Vi är glada för att Socialdemokraterna är lyhörda för de synpunkter som Sverigedemokraterna för fram, vilket nu förhoppningsvis leder till att trafiksäkerheten stärks på Norra vägen – och att de boende där kan känna sig trygga.

”Jag kan själv intyga att det sker fortkörningar. Så gott som varje dag”

MICHAEL ERLANDSSON (SD)

– Jag kan själv intyga att det sker fortkörningar. Så gott som varje dag, då jag har jobbat kväll på Scania och går hem tillsammans med mina kollegor, så ser man bilister som kör för fort, sa Michael Erlandsson (SD).

– Jag vill tacka Yvonne för svaret och för att det faktiskt har hänt något här. Jag tror att det är viktigare att vi fokuserar på vad vi kan göra än att frågan är svår. Den är svår – men vi måste ha vårt fokus på de lösningar som finns, tillade han.

Michael Erlandsson (SD). Foto: Peter A Rosén

Jan Johansson (SD):

– Som du säger, så ska nu hela Norra vägen bli 40-väg. Nu undrar jag om det här beslutet redan är taget – eller kommer det upp som ett ärende i tekniska nämnden?

– Det kommer upp som ett ärende i tekniska nämnden, svarade Yvonne Bergvall.

Oppositionsrådet Mathias Karlsson (L):

– Det här är en viktig fråga – och problemet är ju inte hastigheten på vägarna. Det är buskörningarna som är problemet. Att sänka hastigheten på alla vägar är dock inget som vi vill göra. Vi vill ha en kommun där man lätt kan köra sina barn till träning – och man ska kunna ta sig till jobbet.

”Lösningen är inte att sänka hastigheten”

MATHIAS KARLSSON (L), OPPOSITIONSRÅD I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Det ska gå att få ett flyt i trafiken. Det har varit 50, eller högre hastigheter, på många av våra vägar. Och nu är det helt plötsligt 40. Och 40 är något som dagens bilar inte ens klarar av att hålla med farthållaren. Att hålla en jämn hastighet är ett problem i sig, för en del.

– Det blir lägre och lägre hastigheter. Vi ser att man sänker hastigheten från 90 till 80 på flera av vägarna som går genom kommunen. Lösningen är inte att sänka hastigheten och sätta ut fler väghinder – lösningen måste vara att tydliggöra att så här kör man inte, sa Mathias Karlsson, som vill att polisen ska lagföra dem som kör på det här sättet.

”Inget nytt”

– Vi hade buskörningar i Oskarshamn på 70-, 80- och 90-talen. Vi hade allvarliga olyckor på 90-talet. Buskörningar är inget nytt på något sätt. Vi måste hantera detta på andra sätt. En hastighetssänkning stoppar inte buskörarna. Då flyttar de kanske till något annat ställe och kör där i stället.

– Jag säger inte att det finns en koppling mellan sänkt hastighet och det här problemet. Anledningen till att vi har en diskussion, är att vi inte ska ha en orytmisk hastighet – där det skiftar mellan 60 och 40 på samma vägsträcka. Det ska vara lätt för den som kör på vägen att veta att detta är en 40-väg. Man upplever det som ett problem att gå ner från 60 till 40, svarade Yvonne Bergvall.

”Vi är inte vana”

– Jag förstår det – och jag ser problematiken. Det är svårt att växla från 60 till 40. Vi är inte vana vid det. Vi är vana vid 50-sträckor, där man har legat i 50 rakt igenom. Vi ser problemet på alla möjliga vägar, där vi har valt att sätta 40 i stället för 60. Då får vi en situation där de flesta ändå kör i 60, för att man har kört i 50 eller 60 innan. Detta skapar också en fara och en osäkerhet vid övergångsställen, där de som är ute och promenerar tror att trafikanterna kör i 40. Jag tror inte på för låga hastigheter. Det gör bara att det blir ännu svårare för folk att hantera sin vardag, sa Mathias Karlsson.

Mathias Karlsson (L). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: