Så fördelar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna oppositionsuppdragen i regionen

Så fördelar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna oppositionsuppdragen i regionen

2022-10-07 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”M, KD och SD har kommit överens om fördelningen av uppdrag i Region Kalmar län”, står det i ett pressmeddelande som skickades ut på fredagen.

”De tre partier som utgör oppositionen i Region Kalmar län har kommit överens om hur fördelningen av poster ska se ut. Moderaterna får tre regionråd, Kristdemokraterna två och Sverigedemokraterna ett.”

”Även övriga uppdrag har fördelats mellan partierna.”

– En ny politisk organisation kommande mandatperiod har krävt en hel del respektfulla och konstruktiva samtal för att hitta en lösning kring fördelningen av uppdragen som ger alla partier i oppositionen insyn och möjlighet att bedriva demokratiskt arbete. Sättet att arbeta i opposition är nytt och krävs för att få det demokratiska arbetet att fungera i en orolig tid, säger Malin Sjölander, gruppledare för Moderaterna.

– Vi har bedömt det rimligt att föra samtal mellan alla tre oppositionspartier i fördelningen av poster. Ser man till valresultatet är våra tre partier detta vals stora vinnare och det förtroende väljarna har visat oss bör också återspeglas i det politiska arbetet. Det är ett sätt att visa respekt för väljarna och ytterst vår demokrati, säger Jimmy Loord, gruppledare för Kristdemokraterna.

– Vi gick kraftigt framåt i regionvalet och jag är nöjd med att vi nu får presidieposter som ger oss ökad insyn och mer inflytande. Det skapar en bra plattform för att äntligen kunna få ett maktskifte och förändring efter valet 2026, säger Martin Kirchberg, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Fördelning:

Moderaterna: vice ordförande i regionstyrelsen, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, ordförande i revisionen.

Kristdemokraterna: vice ordförande i regionfullmäktige, vice ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård, vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Sverigedemokraterna: vice ordförande i beredningen för folkhälsa och hållbarhet, vice ordförande i personalutskottet.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: