Så gör du om du blir biten av en huggorm

Så gör du om du blir biten av en huggorm

2022-06-19 Av av Annicka Gunnarsson
Annons: Oskarshamns kommun

SVERIGE

Med sommarvärmen kommer huggormarna fram. Varje år vårdas uppemot 400 personer på sjukhus till följd av huggormsbett. Nästan hälften av fallen är så allvarliga att de måste behandlas med motgift. Giftinformationscentralen gör riskbedömningar och ger råd vid akuta förgiftningstillstånd.

Rekordåret 2018 tog Giftinformationscentralen emot 1225 samtal om huggormar, jämfört med 838 samtal under 2021. En förklaring till ett stort antal samtal kan vara det varma vädret som lockar fram både ormar och människor.

– Det är viktigt att genast ringa 112 vid ett huggormsbett. Reaktionerna kan komma snabbt och vara livshotande så det går inte att stanna hemma och invänta symtom. De första timmarna är mest kritiska. Håll den utsatta kroppsdelen stilla, för att minska risken att giftet snabbt sprids i kroppen, säger Peter Hultén vid Giftinformationscentralen.

Effektivt motgift

Alla huggormsbitna observeras på sjukhus, för att eventuella reaktioner snabbt ska kunna behandlas med ett effektivt motgift. Tack vare motgiftet är dödsfall mycket ovanliga.

– Redan tidigt kan man bli allmänpåverkad med symtom som yrsel, illamående, kräkningar, diarré och buksmärtor, men även mer allvarliga symtom förekommer som andningssvårigheter, blodtrycksfall och sänkt medvetandegrad. Utan motgift kan svullnaden fortsätta och omfatta hela den bitna kroppsdelen och undantagsvis delar av bålen, säger Peter Hultén vid Giftinformationscentralen.

FAKTA / GIFTINFORMATION

Om du är osäker på om du blivit biten av en huggorm, ring 112 och begär Giftinformation, för riskbedömning och råd. Man ser oftast två små instickshål där ormen bitit, och om ormen har injicerat gift, svullnar det ofta kring bettstället.

När någon har blivit biten av en orm:

  • Ring 112
  • Lugna den bitne, som kan vara rädd eller orolig.
  • Vila och håll den bitna kroppsdelen stilla.
  • Ta av ringar, skor, armband eller liknande då lokal svullnad kan bli uttalad.
  • Lämna bettstället i fred.

Fem små fakta och tips:

  1. Små ormar är också farliga.
  2. Huggormar är fridlysta.
  3. Huggormar kan både simma och klättra.
  4. Plocka aldrig upp ormar.
  5. Vistas du i mark där huggormar kan finnas, använd lämpliga skor (ej gymnastikskor) eller stövlar som kan skydda mot ormbett.

Foto: Läkemedelsverket

Dela gärna artikeln: