Så här ska det se ut på Skeppsbrokajen i Oskarshamn framöver

2020-05-12 1 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Snart är det dags för kommunen att ta ytterligare ett kliv i utvecklingen av Inre hamnen i Oskarshamn. Staden närmar sig vattnet.

Förra veckan skrev vi om byggstarten på Hamntorget, det nya området på Norra kajen.

Och i mitten av maj påbörjas förvandlingen av Skeppsbrokajen, till en mötesplats med grönskande gång- och cykelstråk.

”Mitt på den långa kajsträckan mellan stationshuset/färjeterminalen och Brädholmen ska en havsnära mötesplats skapas, där bänkar och andra sittmöbler kommer att placeras ut på ett trädäck. För att skilja järnvägen från den nya gång- och cykelvägen skapas stora planteringsytor med perenner, buskar och träd”, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

”Helt ny upplevelse”

– Det är en helt ny upplevelse av Skeppsbrokajen som väntar framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

– Satsningen är ytterligare ett steg i att bygga ihop staden och vattnet med attraktiva stadsrum och vår förhoppning är att det ska bli en trivsam plats att vara på för att njuta av havet och vattnet, tillägger han.

”I mitten av maj intar grävmaskinerna Skeppsbrokajen för att påbörja en omfattande kajförstärkning, som måste genomföras innan gång- och cykelstråket kan bli verklighet. NCC kommer att utföra arbetet i två etapper, som beräknas vara klara i sin helhet sista veckan i november”, skriver kommunen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Så här ska det se ut på Skeppsbrokajen i Oskarshamn. FOTO: OSKARSHAMNS KOMMUN