Så länge kan det dröja innan den nya skolorganisationen har sjösatts i Högsby kommun

Så länge kan det dröja innan den nya skolorganisationen har sjösatts i Högsby kommun

2021-10-10 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

HÖGSBY KOMMUN

Politikerna i utbildningsutskottet har nu börjat arbeta med den stora grundskoleutredningen i Högsby kommun.

Att utredningen var på gång har vi skrivit om tidigare.

Ett skarpt beslut kommer dock inte att fattas i brådrasket.

Det konstaterar utbildningsutskottets ordförande Heléne Danielsson (KD) efter veckans utskottssammanträde.

”Jag kan tänka mig att det kommer att ta minst ett par år innan vi är färdiga”

HELÉNE DANIELSSON (KD), ORDFÖRANDE I UTBILDNINGSUTSKOTTET I HÖGSBY KOMMUN

– Förändringarna kommer att genomföras i etapper. Det går inte att göra allt från den ena dagen till den andra. Vi måste ha en välfungerande skolorganisation under tiden. Alla berörda ska involveras i arbetet. Jag kan tänka mig att det kommer att ta minst ett par år innan vi är färdiga. Det viktiga är att vi får en skolorganisation som är hållbar på lång sikt, säger hon.

Heléne Danielsson (KD). Foto: Pierre Stjernfeldt

Heléne Danielsson berättar att elevantalet i kommunen har sjunkit rejält.

– Men tack vare nyinflyttning har inte elevtappet blivit så stort som vi först fick besked om när Migrationsverket flyttade alla asylsökande, säger hon.

Vad kan ni göra för att få fler barnfamiljer att flytta till Högsby kommun?

– När det exempelvis kommer egenföretagare och vill etablera sig i vår kommun, så ska vi vara snabba med att skapa möjligheter. Och det är vi duktiga på. Det är viktigt att ta in synpunkter och hjälpa till på olika sätt. Bemötandet är avgörande, säger Heléne Danielsson.

Vidare kan vi berätta att utbildningsutskottet anordnade ett dialogmöte med förskolan och grundskolan i Fagerhult i onsdags.

”Bra möte”

– Det var ett bra möte. Det handlade om hur skolan jobbar med sitt kvalitetsarbete. De arbetar väldigt metodiskt och de försöker få in språket så mycket som möjligt – oavsett vilket språk barnen har med sig hemifrån så är det viktigt att använda många ord. Även svårare ord. Man pratar dessutom med de yngre barnen om vad orden betyder och om vilka ord man kan använda i stället (synonymer), säger Heléne Danielsson.

Syftet med arbetet är att vässa ordförrådet.

– Man ser tyvärr att det finns brister där bland många skolelever i dag, vilket innebär att man inte kan förstå och källkritisera saker man hör. Men kvalitetsarbetet som vi genomför tillsammans med Skolverket ger resultat. Det är fantastiskt att se, säger Heléne Danielsson, som också kan slå fast att det ser bra ut för utbildningsutskottet på ekonomifronten.

Prognosen i delårsbokslutet pekar mot ett plus på två miljoner kronor för det innevarande året.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: