Så många är 65 år eller äldre i Oskarshamns kommun

Så många är 65 år eller äldre i Oskarshamns kommun

2021-02-26 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMNS KOMMUN

Vår tidning har med hjälp av kommunen tagit del av den skräddarsydda befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån, SCB.

Den visar att 24,6 procent av invånarna, totalt 6 693 personer, i Oskarshamns kommun var 65 år eller äldre den 31 december 2020.

Var fjärde invånare, således. Läget är ungefär detsamma i grannkommunerna Högsby (26,6 procent) och Mönsterås (26,1 procent).

Vid årsskiftet hade Oskarshamns kommun en folkmängd på 27 147 personer, 13 784 män och 13 363 kvinnor (en sammanlagd ökning med 45 personer sedan 31 december 2019).

Vad fanns det flest av, totalt sett?

Svar: 49-åringar.

De var 384 stycken den 31 december.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: