Så många fullvaccinerade personer i länet har blivit sjuka i covid-19

Så många fullvaccinerade personer i länet har blivit sjuka i covid-19

2021-11-11 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Antalet personer med en bekräftad covid-19-smitta i länet har ökat en aning på sistone.

Och något fler hamnar på sjukhus.

Vilka grupper är det som insjuknar? Ovaccinerade? Barn? Handlar det om genombrottsinfektioner hos vaccinerade personer? Hur vanligt är det med utbrott på skolor?

Vi ställer frågorna till Arsene Nzobandora, som är biträdande smittskyddsläkare i Region Kalmar län.

Han berättar att lejonparten av smittspridningen finns inom de yngre befolkningsgrupperna.

”De flesta är mellan 5 och 16 år”

ARSENE NZOBANDORA, BITRÄDANDE SMITTSKYDDSLÄKARE I REGION KALMAR LÄN

– De flesta är mellan 5 och 16 år.

”Där ökar risken”

– Och när det gäller vaccinationsgenombrott har vi totalt 1 143 fall. Men där måste man ta bort ungefär hälften – i och med att de blev sjuka mindre än två veckor efter vaccinationen. De egentliga vaccinationsgenombrotten är därmed inte särskilt många, säger Arsene Nzobandora, som berättar att merparten av vaccinationsgenombrotten sker inom det egna hushållet.

– Där ökar risken. Det är kopplat till hur mycket kontakt man har med personen som smittar.

Men fullvaccinerade personer blir sällan svårt sjuka i covid-19?

– Nej, det är bara ett fåtal coronasmittade som läggs in på sjukhus för närvarande – tack och lov för det. De ovaccinerade dominerar. De som är vaccinerade får oftast ett mildare sjukdomsförlopp. Sedan finns det personer med bakomliggande sjukdomar – och när det gäller dem så krävs det inte så mycket för att de ska bli sämre. Men det har inte med covid-19 att göra – det är snarare kopplat till att de har små marginaler.

– Vi har inte haft några större utbrott på skolorna i länet – men vi har sett smittspridning på vissa ställen, där man därför – i samråd med oss – har gått över till distansundervisning när det gäller några klasser.

”Vi har bara haft ett covid-19-fall i länet där ett barn var i behov av sjukhusvård”

Barn blir sällan svårt sjuka i covid-19?

– Nej, vi har bara haft ett covid-19-fall i länet där ett barn var i behov av sjukhusvård. Det rörde sig om en person i 15-årsåldern. Men vanligtvis får covid-19-smittade barn vanliga förkylningssymptom.

De vuxna som inte har vaccinerat sig kan däremot ligga lite risigt till…

– Ja, rekommendationerna som gäller för dem är att de ska hålla avstånd. De har ungefär samma begränsningar som gällde för alla tidigare. Vi ser en smittspridning bland ovaccinerade. När det kommer till dem som är ovaccinerade av medicinska skäl, så får de som är runtomkring personerna i fråga hjälpa till genom att vaccinera sig. Därmed minskar smittorisken.

”Det är viktigt att komma ihåg att det finns personer som är ovaccinerade av medicinska skäl, även om de inte är så många”

– Det är viktigt att komma ihåg att det finns personer som är ovaccinerade av medicinska skäl, även om de inte är så många.

De andra då – de som bara är rädda för vaccinet, vad ska man säga till dem?

– Det har snart gått ett år sedan man drog i gång med vaccinationerna – och man kan konstatera att vaccinerna är säkra.  De skyddar mot allvarlig sjukdom. Det finns inga hundraprocentiga produkter – man kan få allvarliga biverkningar, men det är extremt sällsynt.

”Fler och fler kommer nog, med tiden, se nyttan med vaccinet”

– Och när det gäller vaccinationsgenombrotten, så blir de smittade i regel inte lika sjuka som de ovaccinerade blir. Det är oftast jättestor skillnad.

– De vaccinerade sprider heller inte vidare särskilt mycket virus. De smittar inte så många runtomkring sig. Den smittsamma perioden är inte lika lång som den är för ovaccinerade.

Vi får hoppas att fler vaccinerar sig…

– Ja. Bland dem som är 60 år och äldre i vårt län, så har drygt 90 procent vaccinerat sig. Det minskar sedan successivt när vi går neråt i åldersgrupperna. Lägst andel vaccinerade finns i åldersgruppen 18–29 år. Där har vi mycket att jobba med. 16–17-åringarna har faktiskt bättre vaccinationstäckning än 18–29-åringarna.

Hur många procent av 18–29-åringarna i länet har vaccinerat sig?

– Runt 70 procent.

– Det vore bra om vi kom upp i 85–90 procent i alla fall. Vi försöker nå alla som går att nå – med drop-in-vaccinationer, exempelvis.

Hur stor är den totala vaccinationstäckningen i länet?

– 85 procent. Fler och fler kommer nog, med tiden, se nyttan med vaccinet. Det gäller att fortsätta att informera – samtidigt som vaccinet ska fortsätta att vara lättillgängligt.

Och flera av de äldre har fått den tredje sprutan…

– Ja, och nu går vi från 65-plussarna och neråt.

Hur gör ni när det kommer till barnen?

– Just nu vaccinerar vi från 12 år och uppåt.

– På europeisk nivå granskar man vaccinationsstudier för gruppen 5–11-åringar. I USA har Pfizers vaccin redan blivit godkänd för den gruppen. Det vore bra om det blev godkänt här också – men det kommer att ta tid, säger Arsene Nzobandora.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: