Så många har blivit vaccinerade mot covid-19 i länet

Så många har blivit vaccinerade mot covid-19 i länet

2021-01-22 0 av Peter A RosénLÄNET

7 480 personer är nu vaccinerade mot covid-19 i Kalmar län, av dessa har också knappt 300 fått sin andra dos.

Det framgår av den sammanställning som regionen gjorde på fredagen. 

Under den gångna veckan har personalvaccinationerna inom kommuner och region kommit igång på allvar. Också omsorgstagare på särskilda boenden som var först med att få sitt vaccin har också fått den andra dosen under veckan.

”Bromsas”

På grund av att Pfizer/Biontechs dragit ned på sina leveranser de kommande veckorna kommer takten när det gäller att ge den andra dosen att bromsas. Istället för att ges tre veckor efter den första utsträcks intervallet till fyra veckor. Också takten när det gäller personalvaccinationerna kan komma att påverkas av de minskade leveranserna.

Vaccinationsstarten för 70-åringar och äldre är avhängig att utlovade vaccinleveranser fortsätter att komma enligt plan.

Totalt kommer 4 075 doser att fördelas kommande vecka. Till och med fredagen har Region Kalmar län mottagit totalt 11 425 vaccindoser.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN