Så många körkort återkallades under 2022

Så många körkort återkallades under 2022

2023-01-31 Av av Oskarshamns-NyttMOTOR

Antalet körkort som återkallas minskade i fjol för första gången på fem år. Totalt drog Transportstyrelsen tillbaka 35 227 körkort. Det är en minskning med över 15 procent jämfört med 2021 då siffran var 41 698.

Som vanligt är den mest förekommande orsaken till återkallelse att man trampat för hårt på gaspedalen. Fortkörningar återfinns i återkallelsepunkt 4 – överträdelser av någon bestämmelse som är viktig för trafiksäkerheten. Där återfinns också exempelvis rödljuskörningar eller att man kört med för kort avstånd till framförvarande fordon. Återkallelser i den kategorin minskar från 25 121 under 2021 till 19 215 under 2022 vilket motsvarar en minskning på över 23 procent.

– Det finns en direkt koppling mellan antalet återkallelsebeslut vi fattar och hur många körkort polisen omhändertar vid trafikkontroller. Och antalet omhändertagna körkort låg på en lägre nivå under 2022 än åren innan, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Varningar kan förklara ökning

Antalet återkallelser på grund av flera mindre överträdelser ligger kvar på en betydligt högre nivå än för några år sedan. Jämfört med 2018 har antalet återkallelser i den kategorin ökat med 181 procent. En tänkbar förklaring är att Transportstyrelsen sedan dess kraftigt ökat antalet varningar. En varning kan utfärdas om det rör sig om ett mindre allvarligt trafikbrott och förarens historik är fri från körkortsingripande under de senaste åren. Hänsyn tas till varningen om personen återkommer med ytterligare trafikförseelser.

– Om en körkortsinnehavare återkommer med trafikbrott trots att vi varnat är det en tydlig indikation på att personen inte har vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafiken. Då blir det ofta nödvändigt att fullfölja med ett återkallelsebeslut trots att brotten var för sig hade kunna stanna vid varning. Vi behöver väga in körkortshavarens historik, säger Åsa Bergqvist.

STATISTIK / Återkallade körkort i riket 2018-2022

Återkallade körkort per återkallelsepunkt20182019202020212022
Återkallelsepunkt 1: Rattfylleri eller drograttfylleri57466477631459706310
Återkallelsepunkt 2: Smitning185158154143145
Återkallelsepunkt 3: Flera mindre överträdelser545623102015551536
Återkallelsepunkt 4: En väsentlig överträdelse1823419903260502512119215
Återkallelsepunkt 5: Opålitlighet i nykterhetshänseende166213371156983882
Återkallelsepunkt 6: Allmän brottslighet182144166117135
Återkallelsepunkt 7: Medicinska skäl55035550517656095887
Återkallelsepunkt 8: Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov41614164346643023207
Återkallelsepunkt 9: Hinder fanns för utfärdande av körkort7222117616
Samtliga*3461736692416034169835227

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Foto: Liza Simonsson

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt