Så mycket får Oskarshamns kommun i ett statsbidrag som ska mildra konsekvenserna av pandemin

Så mycket får Oskarshamns kommun i ett statsbidrag som ska mildra konsekvenserna av pandemin

2022-02-19 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Cirka 3,5 miljoner kronor.

Så mycket får Oskarshamns kommun i ett statsbidrag som är kopplat till covid-19-åtgärder (den så kallade skolmiljarden för år 2022, som ska mildra konsekvenserna av pandemin så mycket som möjligt).

”Vi vet att både förskolan och skolan har påverkats av pandemin på olika sätt”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vi vet att både förskolan och skolan har påverkats av pandemin på olika sätt, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

– Det handlar om 642 kronor per elev – och dem betalar vi ut till de fristående skolorna. Men när det gäller de kommunala skolorna, så sänder vi inte bara ut pengarna till respektive enhet. Vi väljer att fördela dem. 75 procent av resurserna riktar vi mot förskoleklass till årskurs nio. 25 procent riktar vi mot gymnasiet och Komvux. Sedan ger vi ett uppdrag till vår verksamhetschef inom skolan att föra en dialog och göra en kartläggning av vilka behov som finns.

”I några förskoleklasser kunde förskollärarna konstatera att språknivån var lägre än den brukar vara”

ANTON SEJNEHED

– Vi gjorde på samma sätt förra året – och det innebär att beslut om vilka insatser som ska göras tas när man har gjort kartläggningarna. Vi vet inte vilka insatser vi landar in i under det här året – men förra året kunde vi, tack vare statsbidraget, erbjuda mer lovundervisning. Och på gymnasiet kunde vi erbjuda viss förlängd studietid på vissa kurser, så att man fick mer tid på sig att avsluta dem om man hade haft mycket distansundervisning. Vi gav extra undervisning i vissa ämnen – och i några förskoleklasser kunde förskollärarna konstatera att språknivån var lägre än den brukar vara.

Anton Sejnehed (S), bildningsnämndens ordförande i Oskarshamns kommun, tittar in i kameran.
Anton Sejnehed (S). Foto: Peter A Rosén

Efter en kartläggning kunde man slå fast att barnen inte har varit lika mycket i förskolan, jämfört med hur det såg ut innan pandemin.

– Därför ligger de efter lite i språket på vissa förskolor. Då har vi kunnat göra vissa insatser och anställt mer personal i några förskoleklasser för att jobba mer med språket. Vi tänker att det är viktigt att jobba med språket där, så att man har igen det sedan under hela studietiden. Vi vill språkbada dem så mycket som möjligt direkt när de börjar i förskoleklassen, säger Anton Sejnehed.

Foto: Freepik (översta bilden)

Dela gärna artikeln: