Så mycket får Oskarshamns padelklubb i extrabidrag

Så mycket får Oskarshamns padelklubb i extrabidrag

2021-10-27 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons McDonalds Big Mac 35 kr

OSKARSHAMN

80 000 kronor.

Så mycket får Oskarshamns padelklubb i ett extrainsatt föreningsbidrag, som gäller för vintersäsongen 2021/2022.

Pengarna är öronmärkta för lokalhyra inomhus, för barn- och ungdomsträning.

”Det känns bra att vi tillsammans med Oskarshamns padelklubb kan se till att det finns en aktiv barn- och ungdomsverksamhet även under vintern”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

Bidragspengarna tas från bildningsnämndens budget – och det formella beslutet klubbas igenom den 4 november.

– Det känns bra att vi tillsammans med Oskarshamns padelklubb kan se till att det finns en aktiv barn- och ungdomsverksamhet även under vintern. Genom detta bidrag skapar vi förutsättningar för föreningen att fortsätta verksamheten, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

”Det är positivt att vi tillsammans med föreningar kan utveckla fritidsutbudet för barn och unga”

LUCAS LODGE (M), VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN

– Det är positivt att vi tillsammans med föreningar kan utveckla fritidsutbudet för barn och unga, säger Lucas Lodge (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Bakgrund:

”Oskarshamns Padelklubb är en relativt ny förening som startades för några år sedan. Trots sina unga år har det hänt mycket i föreningen på kort tid. Föreningen var först ut med att bygga padelbanor i Oskarshamns kommun. Efter att under de första åren letat efter en lämplig plats att bygga på och söka finansiering byggde föreningen två utomhusbanor på Norra kajen. Banorna som stod klara inför sommaren 2020 finansierades dels av kommunala mervärden (föreningslyftet), sponsorer och till största del av medel från Allmänna arvsfonden. En stor anledning att medel erhölls via arvsfonden beror på att föreningen erbjuder tider gratis till barn och unga.”, skriver Socialdemokraterna och Moderaterna i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Under 2020 var föreningen ensamma om att erbjuda padel i kommunen, vilket medförde att föreningens fick in mycket intäkter via uthyrning av banorna. Detta har i sin tur lett till att föreningen under 2021 byggde sin tredje bana på Norra kajen med egna medel.”

”Förutom att bygga banorna har föreningen fått igång en stor barn- och ungdomsverksamhet där de i dagsläget har cirka 150 barn och ungdomar mellan 7 och 15 år i träningsverksamhet. Föreningen vill nu fortsätta att bedriva barn- och ungdomsträning även under vintersäsongen. Problemet är att föreningens egna banor är utomhus, vilket medför att föreningen behöver hyra in sig i den privata padelhallen som finns i Oskarshamn under november–mars. Nu visar det sig att hyran för ungdomstiderna blir alltför stor och föreningen behöver hjälp under denna vintersäsong. Föreningen har sedan en plan att till kommande vintersäsonger själva kunna subventionera ungdomsverksamheten via egna medel. Eftersom det inte finns några lån tagna till de egna banorna utomhus räknar föreningen med att kommande intäkter för uthyrningen kommer medföra att ekonomin stärks så att de själva kan bära kostnaderna från vintern 2022.”

”Bildningsförvaltningen föreslår att föreningen ska beviljas ett föreningsbidrag om 80 000 kr som ett extra bidrag. Detta beräknas räcka till att täcka halva hyreskostnaderna för föreningen och resterande del bekostar föreningen själva. Finansieringen sker via fritidskontorets budget”, skriver Socialdemokraterna och Moderaterna.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: