Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Så reagerar socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på larmet från äldreboendet i Oskarshamns kommun

ANNONS

OSKARSHAMNS KOMMUN

På söndagen berättade vi om en anställd som slår larm om situationen på ett äldreboende i Oskarshamns kommun.

– De äldre är delvis helt utlämnade till personer som inte ens kan ta hand om sig själva. ”Ni får ta dem ni får – det är bara så”, säger ledningen till oss. ”Men om de inte kan svenska?”, frågar vi. ”Nämen, då får vi försöka lära dem det”, svarar ledningen. Det finns till och med otäck personal – personer som de äldre är rädda för. ”Jo, men vi har ingen annan – det är bara att gilla läget”, får vi höra från ledningshåll, sa den anställde till ON. Läs hela artikeln här.

Hur ser socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på detta? Han svarar så här via e-post på tisdagen:

”Alla anställda inom äldreomsorgen har att förhålla sig till de Löften som finns uppställda om hur man ska uppträda i sin yrkesroll. Löften mäts och följs upp under året. Löftena utgår ifrån att vi alla ska sätta brukarens bästa i centrum. Här ingår respektfullt och professionellt bemötande, att vår personal ska vara ett tryggt stöd, samarbeta för brukarens bästa och där brukaren ska vara delaktig.”

”Jag förutsätter att all personal inom äldreomsorgen informeras om detta i samband med anställning”

ROLF LINDSTRÖM (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMUN

”Jag förutsätter att all personal inom äldreomsorgen informeras om detta i samband med anställning. Min uppfattning är att vår personal har tagit till sig arbetssättet och jobbar efter detta, något som bekräftas av de uppföljningar som görs. Det bekräftas också i resultatet av den brukarenkät som genomförs där omsorgstagarna får ge sin syn på den omsorg som utförs”, skriver Rolf Lindström.

”Ska inte laga mat”

Han fortsätter:

”Äldreomsorgen är en stor organisation med många medarbetare där det under semesterperioden sker ett tillskott av vikarier. Här kan det finnas ett behov av att respektive chef tydliggör innebörden av arbetssättet gentemot den anställde. En prioriterad åtgärd anser jag är att respektive medarbetare ska jobba med uppgifter som man är utbildad för. En undersköterska ska inte laga mat om alternativet är omsorgsinsats som kräver undersköterskekompetens. En konkret åtgärd för att råda bot på detta är att förvaltningen under semesterperioden kommer att beställa färdiglagad mat.”

”Att behärska svenska språket i tal och skrift är en förutsättning för att kunna ge en trygg omsorg”

”Att behärska svenska språket i tal och skrift är en förutsättning för att kunna ge en trygg omsorg. Här sker fortlöpande åtgärder inom detta område där förvaltningen kontinuerligt jobbar med snabbspår, utvecklad introduktion, samarbete med Komvux i vårdbiträdesutbildning med extra språkträning. Om det i dagsläget finns personal med bristande kunskap i svenska ska den person som han/hon jobbar tillsammans med behärska svenska i tal och skrift.”

Brist på yrkesutbildade

”Denna sommar har ett större antal ordinarie personal mot ersättning valt att förskjuta sin semester utanför ordinarie semesterperiod. Innebörden av detta är att inslaget av ordinarie personal i tjänst är större under semesterperioden i år än tidigare år.”

”Vi måste alla hjälpas åt att öka intresset och statusen för yrket”

”Personalsituationen kring semesterperioden uppkommer i regel vid denna tidpunkt varje år. Den grundläggande orsaken till detta är brist på yrkesutbildad personal, att alltför få personer väljer att utbilda sig inom omsorgsyrken. Detta samtidigt som den demografiska utveckling går mot att andelen äldre ökar vilket leder till ett i framtiden större behov av omsorgstjänster. Detta är i grunden den stora utmaningen eller i realiteten, det stora problemet. Vi måste alla hjälpas åt att öka intresset och statusen för yrket. Jag vill också som jag tidigare skrivit få fler killar att intressera sig för utbildning inom vård och omsorg. Utveckling inom digitaliseringen tror jag kan vara en väg in, rutinmässiga uppgifter kan skötas digitalt för att frigöra mer tid för mera avancerade vård- och omsorgsinsatser för personalen”, skriver Rolf Lindström.

Arkivfoto: Peter A Rosén

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS