Så ser Andreas Erlandsson (S) på larmet från en undersköterska på ett äldreboende i Oskarshamns kommun

Så ser Andreas Erlandsson (S) på larmet från en undersköterska på ett äldreboende i Oskarshamns kommun

2023-01-31 Av av Peter A RosénOSKARSHAMN

Nyligen slog en undersköterska larm om ett flertal brister på ett äldreboende i Oskarshamns kommun.

Hur ser kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) på detta?

ON ställer frågan på tisdagsmorgonen.

– Helt ärligt, så har jag inte ens läst artiklarna och insändarna kring detta – så jag väljer att inte kommentera. Jag har bara sett det i flödet – och jag har sett att både socialchefen (Cecilia Wahlström) och socialnämndens ordförande (moderaten Rolf Lindström) har svarat. Det är de som är ansvariga för frågorna. Därför väljer jag att inte kommentera. I tidigare intervjuer har jag berättat om vilka vägar det finns att gå – i stället för att gå via medierna. Det finns så många olika kanaler om man som medarbetare inte är nöjd. Det är de kanalerna som man ska använda för att få någon effekt. Det är då vi som kommun, och arbetsgivare, har möjlighet att göra något åt det.

”Då ska man använda visselblåsarfunktionen”

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun

Fem, av varandra oberoende personer, har hört av sig till ON och berättat att den som gnäller ryker. Hur ser du på det?

– Då ska man använda visselblåsarfunktionen.

Men att vända sig till medierna är ju en grundlagsskyddad rättighet…

– Ja, absolut. Jag har inget emot att man gör det. Men det är väldigt svårt för oss som arbetsgivare att gå vidare på det. Det skulle ju kunna vara vem som helst som påstår något. Det har vi inte en aning om. Vi måste ha mer substans i det.

– Jag har inte läst om det här fallet – men jag antar att det liknar tidigare fall, som det har skrivits om vid ett flertal tillfällen. Man kan vända sig till facket – och man kan använda sig av visselblåsarfunktionen. Det är en extern part som tittar på det. Det är inte ens personer i vår egen kommun. Det är jurister som tittar på det och bedömer om det är substans i det, eller om det rör sig om gnäll eller direkta felaktigheter. Den här typen av vägar har kommit till för att vi som arbetsgivare ska få en möjlighet att agera.

– Men det enskilda ärendet, som du berättar om, har jag väldigt svårt att bemöta, eftersom jag inte har tagit del av det. Helgen har varit fylld av annat, säger Andreas Erlandsson.

”Det är inte okej”

Undersköterskan som jag har varit i kontakt med under de senaste dagarna har sagt att kritiska medarbetare får skit från chefshåll. ”Det mörkas och vi ska vara tysta”, säger hon, bland annat. Hur ser du på det?

– Det är inte okej. Men visselblåsarfunktionen kan man använda. Den är inte så känd – den är väldigt ny.

Jag tänker på en annan sak också, i och med att du är socialdemokrat. När en chef, eller någon form av högdjur, säger något i vårt samhälle, så betecknas ofta han eller hon som trovärdig. Men om någon på ”golvet” – en undersköterska, exempelvis – säger något, så ifrågasätts ofta sanningshalten i detta. Jag säger inte att du gör det. Men jag befarar att det finns ett inbyggt klassförakt i vårt samhälle. Som socialdemokrat är du ju bekant med det ordet. Ska man inte tro på arbetarna på golvet?

– Jo, absolut. För mig är alla människor i grunden lika mycket värda. Sedan vet vi att det finns både tjänstemän och folk på golvet som kanske tycker att det är mindre roligt att göra sitt jobb. För mig handlar det inte om vilken tjänst man har – utan det handlar om inställningen, om man trivs på sitt jobb eller inte, säger den tjänstledige Scaniaarbetaren Andreas Erlandsson, som betonar att han själv har befunnit sig på olika ställen i ”kedjan”.

– Så jag skulle inte vilja säga att vi inte agerar bara för att det exempelvis är människor som är anställda på ett äldreboende eller inom hemtjänsten som har berättat något. För mig är det lika viktigt att höra deras åsikt som att höra en tjänsteperson, understryker han.

Nu har du inte läst om det senaste fallet – men berättelsen är väldigt detaljrik. Chefen på det aktuella boendet känner definitivt igen den beskrivningen. Det är således inte svårt för chefen/cheferna att räkna ut vilket boende det rör sig om…

– Okej, men jag kan inte kommentera det. Jag förutsätter att cheferna och nämndens ordförande vidtar åtgärder. Det får jag göra när det handlar om felaktigheter i verksamheter som jag är ansvarig för.

Men hur är det med den övergripande kulturen i Oskarshamns kommun? Är det okej att gnälla och lyfta fram problem på sin arbetsplats? De som gnäller ryker, säger alltså fem av varandra oberoende personer…

– Om vi inte får reda på vilka problem vi har, ja, då kan vi inte bli bättre. Det är min grundinställning. Jag hanterar problem varje dag. Och gör vi inget åt dem så blir vi inte bättre.

”Vi vill inte dölja något. Vi vill lösa problem”

De som är kritiska råkar inte ut för repressalier på något sätt?

– Nej, det är inte okej. Vi har styrande dokument kring detta. Om kränkningar och mobbning och så vidare.

– De styrande dokumenten ska följas. Och har man inte nått framgång via samtal med chefer och facket, så finns det andra funktionerna för att vi ska få reda på det. Vi vill inte dölja något. Vi vill lösa problem.

En av mina källor uttryckte en förståelse för att undersköterskan på det aktuella boendet valde att vara anonym när hon gick ut och berättade i ON. Under många år har Oskarshamns kommun strävat efter att göra sig av med obekväma personer, enligt källan i fråga. Det är inget du känner igen?

– Nej, det är inget jag känner igen, säger Andreas Erlandsson.

– Och det här om undersköterskans berättelse, som du har skrivit om, är inget som jag har fått rapporterat till mig. Vi har nämnder och chefer i vår verksamhet – och vi har olika vägar som man kan gå om man vill lyfta fram kritik. Är man inte nöjd, så får man använda den externa vägen, visselblåsarfunktionen, så att vi får en möjlighet att agera. Det är mitt generella svar.

”Vi behöver rätt antal händer i vården”

Kommunal säger att det behövs fler händer i vården och omsorgen. Jag antar att du, som socialdemokrat, håller med om det, eller?

– Ja, visst gör jag det. Vi behöver rätt antal händer i vården – helt klart.

Det är för få händer i vården och omsorgen, sa kommunals sektionsordförande Renée Solstad i en intervju i ON i går. Hur ser du på det?

– Vi ser att vi har en åldrande befolkning – och det är klart att vi – generellt sett – behöver mer resurser till välfärden. Det är det vi slåss för, svarar Andreas Erlandsson.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt