Så ser den nyvalda SD-styrelsen ut i länet

Så ser den nyvalda SD-styrelsen ut i länet

2021-05-23 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Oskarshamnaren och riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson får fortsatt förtroende på posten som ordförande för Sverigedemokraterna i Kalmar län.

Det står klart efter distriktsstämman som genomfördes under lördagen.

En digital sådan, för första gången, på grund av pandemin.

Tio år på posten

Mattias Bäckström Johansson har varit ordförande i tio år.

Igår, 22 maj, var det faktiskt på dagen tio år sedan partiet hade ett konstituerande möte i Oskarshamn.

Mattias Bäckström Johansson har följaktligen hållit i ordförandeklubban ända sedan dess.

”Jag är hedrad över förtroendet att bli återvald som distriktsordförande. Det har varit en väldigt annorlunda verksamhetsperiod, med anledning av pandemin. Men jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen jobba i kapp och höja tempot ordentligt redan till hösten, med sikte mot valet 2022”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

– Jag är hedrad över förtroendet att bli återvald som distriktsordförande. Det har varit en väldigt annorlunda verksamhetsperiod, med anledning av pandemin. Men jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen jobba i kapp och höja tempot ordentligt redan till hösten, med sikte mot valet 2022, säger han.

Martin Kirchberg återvaldes som vice ordförande och Linda Emma Kotanen valdes in som ny andre vice ordförande.

Här är namnen i den nyvalda styrelsen:

Ordförande – Mattias Bäckström Johansson (omval)

Vice ordförande – Martin Kirchberg (omval)

Andre vice ordförande – Linda Emma Kotanen (nyval)

Ledamot – Petra Gustafsson (omval)

Ledamot – Bo Karlsson (omval)

Ledamot – Dan Larsen (omval)

Ledamot – Johan Karlsson (nyval)

Ledamot – Johnny Svedin (omval)

Ledamot – Petra Whidotti (nyval)

Ledamot – Anni Juhl Nielsen (nyval)

Ledamot – Jonathan Sager (nyval)

Suppleant – Jessica Hellman (nyval)

Suppleant – Göran Bågenholm (omval)

Suppleant – Lars Fehling (omval)

Verksamhetsperioden för distrikten löper över tvåårsperioder. I verksamhetsberättelsen hittar man exempelvis en lyckad valrörelse. Kalmar län var en av de bästa SD-valkretsarna i landet i EU-valet.

Näst bäst

Medlemsutvecklingen har dessutom varit positiv i Kalmar län, trots coronapandemin.

Distriktet är näst bäst bland SD-distrikten i Sverige (endast Blekinge har fler medlemmar per invånare).

Det valda presidiet för Sverigedemokraterna i Kalmar län: Martin Kirchberg, Mattias Bäckström Johansson och Linda Emma Kotanen.
Foto: Mika Hallbeck Kotanen

Dela gärna artikeln: