Så ser den politiska majoriteten i regionen på frågan om vaccinationskrav

Så ser den politiska majoriteten i regionen på frågan om vaccinationskrav

2021-12-14 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

“Länsunionen har tidigare uttalat att vi inte vill se ovaccinerad personal i patientnära kontakter. Därför välkomnar vi idag att regionen ger ett vidare uppdrag till sjukvårdsförvaltningarna att göra medicinska bedömningar om krav ska ställas på vaccinerad personal. När verksamheter bedömer att det finns risk för patienter kommer krav att ställas på att personal inom verksamheten kommer att behöva vara vaccinerad. Uppdraget till sjukvårdsförvaltningarna ges ytterst av regionens tjänstemannaledning.”

Det skriver Länsunionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna – i ett pressmeddelande på tisdagen.

– Detta är i första hand en medicinsk bedömning där verksamheten gör riskbedömningar utifrån patienternas säkerhet. Politiken har fått löpande information under beredningen av detta uppdrag som vi helt står bakom. Nu kommer man att arbeta vidare med att tillskapa rutiner i de verksamheter som berörs. Detta är ett klokt beslut för patientsäkerheten, säger Mattias Adolfson (S), regionråd och ordförande i personalutskottet.

Mattias Adolfson (S), regionråd. Arkivfoto: Peter A Rosén

”Det finns en stark rekommendation om att alla medarbetare som arbetar i kontakt med riskutsatta patienter i hälso- och sjukvården ska vaccinera sig mot covid-19”

JOHANNA WYCKMAN (L), REGIONRÅD MED ANSVAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

”Detta innebär att sjukvårdsförvaltningarna får ett särskilt uppdrag att riskbedöma vilka verksamheter som kan bli aktuella av medicinska skäl. En särskild bakgrundsanalys är framtagen som stöd i dessa bedömningar. Det gäller såväl vid nyanställning som befintlig personal. Rutiner kommer att upprättas när det gäller hur vi hanterar medarbetare som av något skäl inte är eller vill vara vaccinerad. Beslutet kommer att gälla oavsett anställningsform samt såväl inhyrd personal som studenter på verksamhetsförlagd utbildning”, skriver Länsunionen.

– Bedömningen ska utgå ifrån patientsäkerhet, myndigheternas bedömningar, vägledning och allmänna råd. Utgångspunkten ska vara risken för allvarlig sjukdom hos patienten efter smittspridning från personal, patientens immunstatus samt tid och grad av exponering, säger Christer Jonsson (C), regionråd och ordförande i beredningen för hälso- och sjukvård.

Regionråd Christer Jonsson (C). Foto: Region Kalmar län

– Det finns en stark rekommendation om att alla medarbetare som arbetar i kontakt med riskutsatta patienter i hälso- och sjukvården ska vaccinera sig mot covid-19. Patientens intresse av att smittorisken minimeras väger enligt den etiska bedömningen, som görs av Statens medicinsk-etiska råd, tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Johanna Wyckman (L), regionråd. Foto: Peter A Rosén

Foto: Region Kalmar län (översta bilden)

Dela gärna artikeln: