Så ser socialchefen i Oskarshamns kommun på undersköterskans insändare i ON

Så ser socialchefen i Oskarshamns kommun på undersköterskans insändare i ON

2023-01-27 Av av Peter A RosénOSKARSHAMN

Cecilia Wahlström är socialchef i Oskarshamns kommun.

Hur ser hon på det som en undersköterska framför i en insändare i ON på fredagen?

Varför har det blivit så här?

Hur jobbar kommunen för att förbättra situationen inom äldreomsorgen?

Vi frågade och Cecilia Wahlström svarade så här via e-post:

”Det är naturligtvis tråkigt att läsa om den upplevelse undersköterskan har av verksamheten och det är inte en sådan äldreomsorg vi vill bedriva. Vi jobbar ständigt med kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling av verksamheten genom exempelvis arbetet med löften, avvikelser, schemafrågor och samverkan. Vi önskar att medarbetarna gör avvikelser när enskilda brukare inte får sina behov tillgodosedda. Vi vill även att brukare och eventuella anhöriga eller närstående har dialog eller lämnar synpunkter till medarbetare och chefer när de inte är nöjda med vården och omsorgen. Det är alltid lättare att hantera konkreta situationer och ärenden än mer allmänt beskriven kritik.”

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt