Så ser Socialdemokraternas ordförande på tryggheten i Oskarshamns kommun

Så ser Socialdemokraternas ordförande på tryggheten i Oskarshamns kommun

2020-10-22 0 av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

OSKARSHAMN

I samband med en enkätundersökning, som ON genomförde på Facebook nyligen, så bad vi våra läsare skicka in frågor till partierna i Oskarshamns kommun.

Vi har bakat ihop dem i ett antal ämneskategorier.

Vi tar en i taget och börjar med Lag & ordning.

Frågan vi ställer inom det området är:

Vad tänker kommunen göra för att stärka tryggheten och motverka brottsligheten i Oskarshamn?

Socialdemokraterna är först ut med att svara.

Anton Sejnehed, som är ordförande för arbetarekommunen i Oskarshamn, skriver så här i sitt svar via e-post:

”Människors trygghet och säkerhet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. Tryggheten behöver öka i bostadsområden, på sjukhus, på gator och torg. Brottsligheten och otryggheten det leder till utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel.”

”Utan rädsla”

Trygghet handlar om en känsla hos människor, om att dina barn kommer att ha det bra på förskolan och i skolan och att dina anhöriga får en bra omsorg på äldreboendet. Trygghet handlar också om att inte behöva vara orolig över hur du ska kunna betala hyran och därför är det viktigt med anställningsformer och lagen om anställningsskydd (LAS). En försämring av LAS leder till motsatsen och ökar istället otryggheten. En försämring innebär att du kan bli av med jobbet lättare och utan att det finns saklig grund. Men trygghet handlar också om att kunna röra dig fritt utan rädsla att någon person ska utsätta dig för något.”

”Vi anser att Oskarshamn är en trygg kommun, men vi är samtidigt medvetna om att mer behöver göras för att det ska bli än tryggare”

ANTON SEJNEHED (s)

”Det är inte möjligt att arbeta för att öka tryggheten enbart genom åtgärder lokalt, utan det krävs insatser lokalt, regionalt och nationellt. För oss är det därför viktigt att det sker insatser på samtliga nivåer.”

”Trygg kommun”

”Vi anser att Oskarshamn är en trygg kommun, men vi är samtidigt medvetna om att mer behöver göras för att det ska bli än tryggare. Polisen genomför också trygghetsundersökningar och i dessa får människor som bor i kommunen svara på hur man upplever Oskarshamns kommun. De som svarar upplever generellt sett att Oskarshamn är en trygg kommun. Men vi behöver trots det göras än mer för att bekämpa brotten och det är en fråga som behöver ta sin utgång från den nationella arenan eftersom polis styrs nationellt och lagar stiftas av riksdagen.”

”Vi vill att det ska bli 10 000 fler polisanställda till 2024 och att Kalmar län ska få sin andel av dessa. Det innebär att antalet polisanställda ska öka med 240 stycken i Kalmar län. Polisen behöver också få utökade befogenheter, det kan handla om att det ska vara lättare för polisen att avlyssna grovt kriminella och öka möjligheterna för kamerabevakning. Arbetet med att samla de nationella resurserna behöver också fortsätta så att polisen kan ägna sig åt att bekämpa brott, det innebär bland annat att Tullverket behöver få mer befogenheter.”

”Skärpa straffen”

”Samtidigt måste vi skärpa straffen för att stoppa gängkriminaliteten. Det gör vi både genom lagstiftning för att stoppa deras ekonomiska resurser, men också genom att stoppa rekryteringen till gängen. Det krävs flera insatser för att stoppa rekryteringen, bland annat avskaffad straffrabatt för 18–21-åringar, bättre anpassade påföljder för unga och sociala insatsgrupper.”

”Som samhälle behöver vi också göra mer för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi vill bland annat höja minimistraffet för våldtäkt, öppna fler våldtäktsmottagningar och skärpa kraven på dömda att delta i behandling. Vi vill också ge barn som bevittnar våld status som brottsoffer och att drabbade kvinnor ska få stöd och skydd.”

Skärpta straff

”Socialdemokraterna har redan bidragit till att det i år har blivit flera straffskärpningar, bland annat gällande mord, sabotage mot blåljusverksamhet, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling och skärpta sanktioner mot företag.”

”Fler poliser och hårdare straff är dock inte hela lösningen för att göra det tryggare. Vi måste bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Vi behöver därför arbeta mer brottsförebyggande och stärka civilsamhället. Det effektivaste sättet att hindra unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb eller möjlighet att flytta hemifrån.”

”I Oskarshamns kommun vill vi därför fortsätta satsa för att erbjuda något som är bättre än kriminaliteten, vi vill erbjuda en framtid. Det gör vi genom att fortsätta arbeta för en bra utbildning, en meningsfull fritid och ett första jobb”, skriver Anton Sejnehed.

”Några av de saker vi gör inom dessa områden:

  • Ny fritidsgård i Kristineberg. Sedan tidigare kommunala fritidsgårdar i Rödsle, Stadsparken och Kristdala, samt stöd till föreningar som driver fritidsgårdar på andra orter.
  • Mer resurser för sommarjobb för unga under sommaren. Vissa sommarjobb riktas för att fånga upp ungdomar som annars riskerar hamna snett.
  • Ökad samverkan mellan kommun, fastighetsägare och polisen för att få bättre kunskaper om var saker sker.
  • Mer resurser för att fler personer som idag står långt ifrån ett arbete ska få möjlighet att få ett jobb. Det sker genom extratjänster, offentligt skyddade anställningar (OSA) och växling av försörjningsstöd till arbete.
  • Ny föräldrautbildning för att stötta vårdnadshavare.
  • Fortsätta med stötta och stödja föreningslivet i hela kommunen för att kunna erbjuda många olika aktiviteter på många platser.
  • Fler områden ska få mer belysning. Fokus ska vara på områden som människor upplever otrygga med anledning av att det inte är upplyst.”

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se