Så ser Sverigedemokraterna på frågan om vindkraft i Kärnebo norr om Sandbäckshult

Så ser Sverigedemokraterna på frågan om vindkraft i Kärnebo norr om Sandbäckshult

2021-11-26 Av av Oskarshamns-Nytt

MÖNSTERÅS

Anni Juhl Nielsen (SD) har skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (C).

Hon undrar om kommunledningen i Mönsterås kan tänka sig att avslå Stena Renewables ansökan om byggandet av ny vindkraft i Kärnebo (norr om Sandbäckshult) utifrån ett hänsynstagande till lokalbefolkningen i området.

Anni Juhl Nielsen vill också veta ”om den styrande majoriteten i kommunen kan tänka sig att inom sina respektive partier driva opinion för att effektbristen i södra Sverige inte enbart ska lösas genom byggandet av vindkraft på landsbygden”.

Hon konstaterar att företaget Stena Renewables har planer på att bygga sju vindkraftverk i Kärnebo.

”Enligt planerna kommer det att bli vindkraftverk som är uppemot 270 meter höga.”

”Planerna om vindkraftverk i detta område uppskattas inte av alla”

ANNI JUHL NIELSEN (SD)

”Planerna om vindkraftverk i detta område uppskattas inte av alla. Det finns en ”grupp bybor i Ramshult” som inte ser fram emot att eventuellt bli grannar till vindkraftparken. Byborna anför att de har valt att bosätta sig på landet för att de trivs i en lugn, tyst, naturnära miljö. Om det byggs vindkraftverk i Kärnebo kommer bybornas närmiljö att förändras i grunden – det blir störande ljud och ljus, som i sin tur kan påverka hälsan negativt. Fauna och flora påverkas. Det unika, småländska kulturlandskapet på orten förändras i grunden. Byborna kommer även att drabbas av en värdeminskning på sina bostäder”, skriver Anni Juhl Nielsen.

”Vi har tyvärr en regering som stänger fullt fungerande kärnkraftverk, vilket har lett till effektbrist – framför allt i södra Sverige. Så vi förstår att det finns ett desperat behov av ny elproduktion. Men det tål att fundera på om det är rättvist att bybor på landet ska betala priset för regeringens ogenomtänkta energipolitik. Här måste en avvägning göras mellan landets behov av elproduktion och lokalbefolkningens närmiljö”, skriver hon.

”Kommunledningen har tidigare sagt att man behöver mer information innan man säger ja eller nej till byggandet av en vindkraftpark i Kärnebo”, påpekar Anni Juhl Nielsen i interpellationen.

Arkivfoto: Peter A Rosén (fartyg med vindkraftsdelar i Oskarshamns hamn)

Dela gärna artikeln: