Så stort ser minuset ut att bli för socialnämnden i Oskarshamns kommun enligt den senaste prognosen

Så stort ser minuset ut att bli för socialnämnden i Oskarshamns kommun enligt den senaste prognosen

2022-05-26 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Den senaste prognosen pekar mot ett minus på fem miljoner kronor för socialnämnden i Oskarshamns kommun.

Ekonomiskt bistånd är inräknat.

– Där ligger vi på ett plus på 479 000 kronor efter årets första fyra månader, så minuset skulle kunna landa kring 4,5 miljoner kronor i det scenariot, säger nämndordföranden Rolf Lindström (M), bilden, som konstaterar att det är IFO (individ- och familjeomsorgen) som har de största bekymren, med ett minus på två miljoner kronor under den första tertialen (det totala minuset för socialnämndens områden ligger på 1,1 miljoner kronor efter de fyra första månaderna).

– Det är IFO-verksamheten som är mest svårprognosticerad. Vi har haft ett större antal placeringsärenden som givetvis påverkar negativt.

”Målet är en budget i balans”

– Vi har sagt att vi inte ska vidta några åtgärder – vi tar i stället budgetavvikelsen i prognosen för året. Men till delårsbokslutet i augusti kommer vi att se över detta. Målet är att ha en budget i balans. Och där är förutsättningarna goda. Vi jobbar hårt med nya familjehem för barn och ungdomar, lokalt, för att komma till rätta med underskottet inom IFO. Familjehem är ett generellt problem i merparten av kommunerna i Sverige. Alternativet är konsulentstödda familjehemsplaceringar – och då har vi en betydligt högre kostnad.

Det jobbas också med riktade insatser på hemmaplan, för att undvika familjehemsplaceringar.

– Hemmaplanslösningar innebär att barnen får bo kvar hos sina föräldrar – och att man från förvaltningens sida ger stöd, så att det fungerar att bo kvar hemma. Det gynnar både barnen och föräldrarna, säger Rolf Lindström.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: