Så stort ser underskottet ut att bli för bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

Så stort ser underskottet ut att bli för bildningsnämnden i Oskarshamns kommun

2020-12-02 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Minus 676 000 kronor.

Så stort ser underskottet ut att bli för bildningsnämnden i Oskarshamns kommun i år, enligt den senaste prognosen.

Anton Sejnehed (S).

– Det är på helheten. Sedan finns det variationer mellan delar av vår verksamhet som går med överskott och delar som går med underskott, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

”Det är klart att restriktionerna slår hårt mot vår verksamhet”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN

– Sista oktober hade vi ett överskott på 3,7 miljoner kronor, men vi ser ändå att vi landar på ett underskott på helåret.

Hur ser du på det förväntade minusresultatet?

– Vi får se var det landar någonstans. Den här prognosen gjordes innan de lokala restriktionerna infördes. Och det är klart att restriktionerna slår hårt mot vår verksamhet.

– Vi har en budget på fritidssidan som är väldigt inkomstberoende. Vi har intäkter som finansierar den verksamheten till stora delar.

– Vi lever i en tid med covid-19 – och med tanke på det så tycker jag att det är fullt rimligt med ett sådant här minusresultat. Vi vet att coronapandemin har resulterat i tappade intäkter och ökade kostnader under året. I grundskolan har vi varit tvungna att täcka upp med många vikarier vid sjukfrånvaro, säger Anton Sejnehed.

”Det har varit ett jättesvårt år, ekonomiskt sett”

MAGNUS LARSSON (C), ANDRE VICE ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN
I OSKARSHAMNS KOMMUN

Bildningsnämndens andre vice ordförande Magnus Larsson, Centerpartiet, säger så här:

– Det har varit ett jättesvårt år, ekonomiskt sett. Det har framför allt funnits en osäkerhet kring hur pandemin drabbar oss. Och den kommer att drabba oss även nästa år. Det kan vi vara säkra på.

Magnus Larsson (C).

– Samtidigt ska vi vara medvetna om att vi har en väldigt stor budget i bildningsnämnden. Hamnar vi på en avvikelse på en halv miljon kronor, eller lite mer, så är den helt acceptabel, säger Magnus Larsson.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn