Så svarar äldreomsorgschefen i Oskarshamn på ON:s covid-19-frågor

Så svarar äldreomsorgschefen i Oskarshamn på ON:s covid-19-frågor

2021-02-04 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns-Nytt skickade några covid-19-frågor, via e-post, till Charlotte Kreutz Lundgren, områdeschef inom äldreomsorgen i kommunen, med anledning av coronautbrottet på Elefanten i Oskarshamn.

Här är frågorna och svaren:

Varför öppnade Oskarshamns kommun upp växelvården igen på boendet Elefanten i Oskarshamn?

”Växelvård är en lagstadgad biståndsbedömd insats som kommunen har skyldighet att verkställa.”

Varför blandas olika boende?

”Insatsen korttidsboende kan beviljas av olika anledningar och växelvård är en av formerna. Oavsett anledning till beslut om korttidsboende kan det verkställas på samma enhet.”

Är alla boende på Elefanten smittade nu?

”Just nu är samhällsspridningen av covid-19 hög i Oskarshamn. Smittan har även kommit in på ett fåtal äldreboenden. Oskarshamns kommun följer sekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom socialförvaltningens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal. Om en smittad brukare eller medarbetare samtycker informerar vi övriga boende, personal samt anhöriga. Du som anhörig blir då personligt kontaktad av det aktuella boendet”, skriver Charlotte Kreutz Lundgren.

Ska en covid-19-avdelning inrättas?

”Just nu ser vi inget behov av en covid-19-avdelning men läget utvärderas dagligen och vi är beredda att fatta snabba beslut om och när det behövs.”

ARKIVFOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn