Så svarar den tillförordnade socialchefen på insändarna om omsorgen i Oskarshamns kommun

Så svarar den tillförordnade socialchefen på insändarna om omsorgen i Oskarshamns kommun

2022-07-07 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Jag har under de senaste dagarna följt debatten i Oskarshamns-Nytt (här är ON:s debattavdelning) avseende förhållandena inom äldreomsorgen.

”Många delar inte den bild som har framförts”

CECILIA WAHLSTRÖM, TILLFÖRORDNAD SOCIALCHEF I OSKARSHAMNS KOMMUN

Debatten har väckt reaktioner även bland chefer och medarbetare i våra verksamheter och många delar inte den bild som har framförts.

”En utmaning”

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg överlag är och kommer även framåt att vara en utmaning. Vi kommer att behöva tänka nytt och flera projekt är redan igång.

Fokus behöver självklart vara på att våra kommuninvånare som behöver äldreomsorgens stöd ska få en god omsorg och här har vi alla inom socialförvaltningens verksamheter ett gemensamt ansvar att arbeta för det.

”Arbete med vikarierekrytering pågår mer eller mindre året runt och det blir allt svårare att rekrytera tillräckligt många vikarier”

Arbete med vikarierekrytering pågår mer eller mindre året runt och det blir allt svårare att rekrytera tillräckligt många vikarier.

Inför den här sommaren har ett flertal åtgärder vidtagits som exempelvis erbjuda ersättning till medarbetare som väljer att avstå semester eller att ta extra arbetspass.

Vi har även erbjudit pensionärer extra ersättning för att komma in och arbeta i våra verksamheter.

Även feriearbetande ungdomar har kunnat hjälpa till.

”Inte tvingat någon”

Vi har inte tvingat någon medarbetare att avstå sin semester och jag vet att många medarbetare som föredrar att ha semester vid annan tidpunkt än under sommaren har uppskattat erbjudandet.

Vi behöver också värna om de vikarier som söker sig till oss eftersom ett sommarvikariat kan väcka intresse för yrket och bidra till att fler väljer att utbilda sig till undersköterska.

”Jag har full respekt för att alla medarbetare inte är nöjda med sin arbetssituation och det finns alltid saker som behöver utvecklas i våra verksamheter”

Jag har full respekt för att alla medarbetare inte är nöjda med sin arbetssituation och det finns alltid saker som behöver utvecklas i våra verksamheter.

Men jag vill ändå poängtera att våra medarbetare och chefer gör ett enormt bra arbete i våra verksamheter, dygnet runt varje dag.

”Svårt”

Arbetet bygger på samarbete och god dialog där medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar att skapa ett gott arbetsklimat.

Det är svårt att föra konstruktiva dialoger i massmedier och jag hoppas därför att synpunkter och förbättringsförslag kan lyftas i arbetsgrupperna och med närmaste chef. På det sättet kan vi alla hjälpas åt att bedriva den verksamhet som skapar mest värde och kvalitet för våra medborgare.

Cecilia Wahlström

Tf. socialchef

Socialförvaltningen

Oskarshamns kommun

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn