Så svarar Högsbys kommunalråd på Roland Lohr gen Stahls insändare

Så svarar Högsbys kommunalråd på Roland Lohr gen Stahls insändare

2021-03-20 0 av Oskarshamns-Nytt


INSÄNDARE

Svar på Roland Lohr gen Stahls insändare i Oskarshamns-Nytt:

Högsby kommun har valt att sälja tomter i det aktuella området, till privatpersoner som vill bygga sig en sommarstuga, eller till företag som vill satsa på tillexempel en stugby.

Den som är intresserad är välkommen att kontakta kommunen.

En markreservation riskerar att låsa upp tomterna för flera år framåt, utan att garantera att de faktiskt bebyggs.

Därför har kommunstyrelsen valt att inte bevilja den här ansökan.

Men vi välkomnar självklart en diskussion om försäljning av tomterna.

STIHNA JOHANSSON EVERTSSON (C)

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I HÖGSBY KOMMUN

FOTO

PIERRE STJERNFELDT