Så svarar kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) på hemtjänstkritiken

Så svarar kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) på hemtjänstkritiken

2021-02-05 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Tidigare på fredagen skrev vi om språkförbistring inom hemtjänsten i Oskarshamns kommun.

Andreas Erlandsson (S).

Hur ser kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) och socialchefen Anna Lindquist på det?

Vi ställde frågan till dem via e-post.

Andreas Erlandsson svarar så här:

”Jag kan endast svara väldigt generellt på detta, att alla som har hemtjänst från Oskarshamns kommun ska känna sig trygga med att man får den hjälpen man har rätt till och behov av. Det visar sig också att Oskarshamns kommun får höga betyg i den undersökning som SKR gör som heter Öppna jämförelser. Den bygger på en enkätundersökning där de som får hjälp av hemtjänsten själva har svarat.”

”Kommunfullmäktige har i årets budget avsatt medel för att kunna se till att vår personal inom samtliga verksamheter har en nivå på svenska språket som gör att inga språkförbristningar påverkar kvalitén på utfört arbete”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
I OSKARSHAMNS KOMMUN

”Kommunfullmäktige har i årets budget också avsatt medel för att kunna se till att vår personal inom samtliga verksamheter har en nivå på svenska språket som gör att inga språkförbristningar påverkar kvalitén på utfört arbete. Just nu pågår en inventering i verksamheten där vi identifierar hur många individer detta handlar om.”

”När det gäller det enskilda fallet, så uppmanar jag dem att ta kontakt med socialförvaltningen, så kommer de att hjälpa till så att de inte upplever sig otrygga. Alla som har insatser från Oskarshamns kommun ska känna sig trygga oavsett vilken verksamhet det handlar om”, skriver Andreas Erlandsson.

Anna Lindquist skriver så här:

”Anhöriga och brukare är alltid välkomna att höra av sig till närmsta chef alternativt lämna in en synpunkt till socialförvaltningen så att vi kan ha en dialog om det är några problem.”

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN