Så svarar Oskarshamns sjukhuschef på kritiken från facket

Så svarar Oskarshamns sjukhuschef på kritiken från facket

2021-07-09 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

På torsdagen publicerade vår tidning en lång intervju med Pernilla Petersson, tillförordnad vice ordförande och huvudskyddsombud inom Vårdförbundet i Kalmar län.

Hon gav oss en bild av sommarsjukvården på Oskarshamns sjukhus – sett ur ett fackligt perspektiv. Läs den artikeln här.

Hur ser sjukhuschefen Christer Svensson på detta? Vi ringer upp honom på fredagen och frågar.

Christer Svensson är sjukhuschef i Oskarshamn. Arkivfoto: Peter A Rosén

Här är intervjun:

Vårdförbundet tycker att det är synd att arbetsgivaren inte tar Birgitta Nylunds patientberättelse på större allvar och kallar in skyddsorganisationerna och fackliga organisationer till ett möte för att prata om problematiken. Pernilla Petersson säger att facket har bett om att få ha möten med arbetsgivaren under sommaren – men du ska ha sagt att det inte är nödvändigt i och med att ni alltid pratar om samma saker. Hur ser du på detta?

– Jag har ingen minnesbild av att jag har tackat nej till ett möte. Under våren har vi haft vanliga informationsmöten varje vecka – på grund av pandemin. I den gruppen – där fackrepresentanter från Läkarförbundet, Vårdförbundet, Kommunal och Vision är med – kom vi fram till att vi skulle ta en paus under sommaren. Vi var överens om att det inte fanns några behov av det. I vanliga fall har vi så kallade paragraf 19-möten en gång i veckan – men på grund av pandemin har vi som arbetsgivare, tillsammans med de fackliga, sagt att det är lämpligt att ha det varje vecka. Och har vi inget att ta upp, ja, då har vi ett kortare möte. Någon agenda har inte skickats ut inför dessa möten. Det har bara handlat om att vi träffas vid en viss tid varje vecka, säger Christer Svensson.

”Vi tar Birgitta Nylunds berättelse på fullt allvar. Jag har erbjudit henne att kontakta mig”

CHRISTER SVENSSON, SJUKHUSCHEF I OSKARSHAMN

Finns det någon anledning att kalla in skyddsorganisationerna och de fackliga organisationerna till ett möte med anledning av Birgitta Nylunds patientberättelse?

– Jag får fundera på det. Detta är en patientberättelse. Vi har väldigt många patienter på Oskarshamns sjukhus varje dag. Men vi tar Birgitta Nylunds berättelse på fullt allvar. Jag har erbjudit henne att kontakta mig.

Pernilla Petersson reagerade på det du sa tidigare i veckan i en artikel i Oskarshamns-Nytt. Du sa att du inte känner igen dig i Birgitta Nylunds berättelse. Pernilla Petersson påpekar att Vårdförbundet har lyft detta till dig på olika sätt ända sedan du blev sjukhuschef för ett år sedan. Hur ser du på det?

– Jag menade att jag inte kände igen mig i den delen som handlade om patientsäkerheten. Kvalitet och patientsäkerhet är det viktigaste för oss. Och sedan jag kom hit har vi pratat väldigt, väldigt mycket om detta. Vi har ett avvikelsesystem. Det är vårt viktigaste instrument för att upprätthålla kvaliteten. Det var inte dåligt innan – men nu har det blivit ännu bättre.

”Fel att vara beroende”

Sommarsjukvården på Oskarshamns sjukhus är mer problematisk än någonsin tidigare, enligt Pernilla Petersson på Vårdförbundet. Hur ser du på det?

– Jag kan inte hela historiken när det gäller Oskarshamns sjukhus. Men hon har rätt i att svensk sjukvård inte är bemannad för tolv månader per år. Det har jag också varit väldigt tydlig med. På grund av detta har vi ett behov av hyrpersonal. Jag säger inte att det är fel med hyrpersonal i alla lägen – men det är fel att vara beroende av hyrpersonalen. Det håller jag med henne om. Det är viktigt att säga.

”Jag skulle givetvis vilja ha en högre grundbemanning”

– Men jag kan inte säga att jag håller med om att det är den värsta sommaren över huvud taget – för det kan jag inte svara på. Vi har i alla fall inte dragit ned på en enda vårdplats i Oskarshamn under sommaren. Vi har dock gjort det i Region Kalmar län, som helhet. Vi har ju tre sjukhus i länet, som bekant.

– Jag skulle givetvis vilja ha en högre grundbemanning – med tanke på att vi är beroende av hyrpersonal i dag, säger Christer Svensson.

Pernilla Petersson säger att arbetsgivaren var för sent ute med att höra av sig till bemanningsföretagen. Håller du med henne om det?

– Jag tror att hon har en poäng där. Det är alltid bra att vara ute i god tid när man är beroende av någonting. Men det är lätt att vara efterklok. Situationen var kaotisk i våras, på grund av pandemin.

”Jag är inte orolig”

– Men vi har löst sommaren utan att behöva dra ned på vårdplatserna, betonar Christer Svensson.

Pernilla Petersson och hennes kollegor på Vårdförbundet är oroliga för patientsäkerheten på Oskarshamns sjukhus. Hur ser du på det från arbetsgivarperspektivet?

– Jag är inte orolig för patientsäkerheten. Det viktiga är att vi jobbar med ett utbud efter behov – och med den typen av sjukvård som vi ska ha i Oskarshamn. Och bli bäst på det – och inte ge oss in på sådant som vi inte ska göra. Det är en region med tre sjukhus. Vi måste kunna samarbeta.

– Inom svensk sjukvård håller man nu på med att se över det nya uppdraget – som innebär att vi får fler äldre och komplexa patienter. Och jag vill att Oskarshamns sjukhus ska ligga i topp.

Vårdförbundet anser att arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop. Om medarbetarnas arbetsmiljö är god, så påverkar det patientsäkerheten i positiv riktning, betonar Pernilla Petersson och hennes kamrater i facket. Är det något som du håller med om?

– Ja, det håller jag med om. Detta har också SKR (Sveriges kommuner och regioner) skrivit om.

Det du sa om grundbemanningen är intressant. Den pratar även Pernilla Petersson och Vårdförbundet om. Du håller alltså med facket om att grundbemanningen borde förstärkas…

– Ja, men exakt hur mycket är svårt att svara på. Ibland kan det behövas två sköterskor på en patient – och ibland kan flera sköterskor klara många patienter. Det kan variera oerhört.

”Det viktiga är att vi är bemannade för tolv månader per år”

– Men det viktiga är att vi är bemannade för tolv månader per år. Vi har ju patienter på sjukhuset tolv månader per år. Det är ett tryck hela tiden på svensk sjukvård. Det är inte unikt för Oskarshamn.

”Lite mer muskler”

– Med en förbättrad grundbemanning får vi en bättre arbetsmiljö. Vi blir dessutom starkare när det händer något. Det behöver inte vara så stora situationer som pandemin – det kan röra sig om andra saker som belastar sjukvården, som vinterkräksjukan eller sjukdom hos personalen. Då har vi lite mer muskler.

Vårdförbundet säger att cirka 20 sjuksköterskor har saknats på Oskarshamns sjukhus under en längre tid…

– Jag har varit här i drygt ett år nu – och det har fattats sjuksköterskor så länge jag har varit här. Så ska det förstås inte vara. Det är beklagligt. Vi måste jobba med den biten. Det är ett långsiktigt arbete.

Höj lönerna, säger Vårdförbundet. Håller du med om att det är den stora lösningen?

– Lönen är viktig. Jag kan inte säga att lönen inte är viktig. Det är en del i hela paketet.

Vårdförbundet pekar också på påverkbara faktorer som karriärmöjligheter och arbetsmiljö…

– Ja, det är jättebra. Helt rätt. Så är det inom alla yrken.

Håller du med Vårdförbundet om att arbetsgivaren inte ska störa ledig personal som är i behov av vila och återhämtning?

– Ja, det håller jag med om. Men de har kanske blivit störda vid någon speciell situation – precis som man kan bli inom många yrken. Och det är inte bra. Absolut inte. Man ska inte bli störd när man är ledig, säger Christer Svensson.

”Man ska ha en introduktion i världsklass”

Sedan tar Pernilla Petersson upp det här med att erfarna sjuksköterskor ersätts med nyutbildade sjuksköterskor. Hon understryker att det kan ta uppemot ett år att komma in i sjuksköterskerollen – och att det därför är svårt att kräva samma sak av en nyutbildad som man kan kräva av en erfaren. Hur ser du på det?

– Ja, för mig personligen är det väldigt viktigt att alla känner sig trygga på sin arbetsplats. Det betyder att man ska ha en introduktion i världsklass. Och den kan vara väldigt individuell.

– Jag har pratat väldigt mycket med cheferna om hur viktig introduktionen är. Och, ja, Pernilla har helt rätt i att en nyutbildad inte kan ersätta en erfaren. Så är det absolut.

”Beklagligt”

Vårdförbundet har aldrig fått så många samtal från nyutbildade sjuksköterskor, som pratar om brist på introduktion, berättar Pernilla Petersson. Den har varit för kort, säger många. Hur ser du på det?

– Okej. Det är beklagligt. När vi drar i gång med ledningsmötena direkt efter sommaren, så ska jag ta upp den biten. Introduktionen är, tillsammans med avvikelseprogrammet som jag pratade om, jätteviktiga saker för mig, svarar Christer Svensson.

Är Oskarshamns sjukhus underbemannat nu under semesterperioderna?

– Vi har täckt upp med hyrpersonal. Och några har frivilligt förskjutit sin semester, precis som Pernilla säger. De kanske hade valt att förskjuta den ändå. Det vet inte jag. Det är avdelningscheferna som har haft den dialogen med medarbetarna i fråga.

– Om man måste ta in hyrpersonal och förskjuta semestern för anställda, så finns det ett behov av att höja grundbemanningen. Det är bemannat nu under sommaren – men det är inte den bästa lösningen. Det är dock bemannat.

”Jag håller med om allt”

Tillbaka till introduktionen. Vårdförbundet har ett förslag, som innebär att ett kliniskt basår införs. En bred yrkesintroduktion för sjuksköterskorna, helt enkelt, så att de lär sig yrket. Kan det vara något, tror du?

– Det är en nationell sak – men, ja, det kan det säkert. Det låter inte dumt i mina öron, i och med att utbildningen är mycket mer akademisk nu jämfört med hur den var på 80-talet, exempelvis. Då var den mer inriktad på det praktiska.

Vårdförbundet konstaterar att de nyutbildade genast hamnar på en rad – och att ett produktionstänk genomsyrar verksamheten. Vårdförbundet vill ha ett tillitsbaserat tänk – med kunskap och kompetens som grund. Medarbetarna ska ses som en tillgång – och inte en förbrukningsvara, påpekar Vårdförbundet. Hur ser du på det?

– Jag håller med om allt. Absolut, säger Christer Svensson.

Christer Svensson utanför sjukhuset i Oskarshamn. Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: