Så tänker cheferna kring en eventuell stängning av skolorna i Oskarshamn

Så tänker cheferna kring en eventuell stängning av skolorna i Oskarshamn

2020-11-12 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

”Vi ser en ökad smittspridning av coronaviruset. Oskarshamns kommun vill förtydliga vad som händer om fall konstateras inom förskolan, grundskolan eller Oscarsgymnasiet, vilken information elever, vårdnadshavare och medarbetare får”, skriver kommunen i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Om ett fall av covid-19 konstateras hos en individ på en förskola eller skola görs en bedömning om en smittspårning ska inledas och i så fall i vilken omfattning. Den som misstänks ha utsatts för smitta får en särskild information med råd och riktlinjer som regionen har tagit fram.”

Information prioriteras

”Så fort rektorn får kännedom om den bekräftade smittan, vilket sker via smittskyddet eller den smittade själv, inleder rektorn en dialog med förvaltningschef samt kommunens säkerhetssamordnare och kommunikationsavdelning. Målet är att snabbt få klart informationen som ska skickas ut.”

 – Vi vill alltid att informationen ska komma till personal, elever och vårdnadshavare så fort det bara är möjligt, säger Lotta Lindgren, bildningschef.

”Under onsdagen gick en information ut till alla vårdnadshavare i förskolan och grundskolan som berättar om rutiner vid smitta men också om hur man själv ska agera och vad som gäller i länet.”

Vi berättar inte vem som är smittad
Covid-19 är en sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Det krävs att man har den smittades tillåtelse för att få informera andra om vem det är som har covid-19. För både barns, elevers och medarbetares säkerhet ger vi inte ut mer information om den smittade än nödvändigt. Vi informerar därför inte om vem eller på vilken avdelning eller klass smittan förekommer, utan enbart vilken förskola eller skola det gäller.”

”Vi begränsar antalet personer i våra lokaler

Från den 12 november 2020 till och med 15 januari 2021 gäller följande för att minska risk för smittspridning:

  • All lämning och hämtning på förskolor och skolor sker utomhus. Undantag kan behöva göras i början och slutet av dagen med hänsyn tagen till den enskilda förskolans eller skolans förutsättningar men huvudregel är lämning/hämtning utomhus.
  • Inga besök inne på förskolor eller skolor tillåts.
  • Utvecklingssamtal sker digitalt.
  • Ingen uthyrning tillåts av lokaler på förskolor eller skolor.”

”När kan det bli aktuellt att stänga?
Skolans ledning har nära kontakt med regionens smittskyddsenhet och tar beslut utifrån deras vägledning och expertkunskap. Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att skolverksamhet är viktig för barn och ungas hälsa. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan barns och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas.”

– Vi kommer att tänka oss för noga innan vi tar ett beslut om att stänga på grund av de effekter det kan få för enskilda – barn och vårdnadshavare – och för samhället, säger Lotta Lindgren.

”Oscarsgymnasiet kommer framöver att ge undervisning delvis på distans. Där är bedömningen att de äldre eleverna har lättare än yngre att tillgodogöra sig utbildningen digitalt och att det därför är en åtgärd som kan användas för att begränsa smittspridningen, bland annat genom att färre personer reser kollektivt”, skriver kommunen.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: