Så vässas språkkompetensen bland anställda i Oskarshamns kommun

Så vässas språkkompetensen bland anställda i Oskarshamns kommun

2021-06-16 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Språkkompetensen bland kommunens medarbetare inom förskolan och äldreomsorgen ska vässas.

Oskarshamns kommun lägger sammanlagt 800 000 kronor på detta.

Beslutet togs i kommunstyrelsen på tisdagen.

Knappt 50 medarbetare ska erbjudas utbildningar inom ramen för bildningsförvaltningens verksamhet.

Utbildningarna genomförs under tre månader – mellan september och november, med en studietakt på 50 procent.

Kostnaden för lärare, studiehandledare, lokaler och läromedel uppgår till totalt 358 000 kronor.

”Om all undervisning skulle ske under betald arbetstid skulle vikariekostnaden uppgå till totalt 805 000 kronor. Eftersom det endast finns avsatt 800 000 kronor för insatsen föreslås att utbildningen till hälften får genomföras på de anställdas fritid”, skriver kommunen i beslutsunderlaget.

Nämnderna kompenseras för vikariekostnaderna, enligt följande:

Socialnämnden 332 000 kronor

Bildningsnämnden 64 000 kronor (bildningsnämnden kompenseras med 358 000 kronor för att organisera utbildningen)

Tekniska nämnden 46 000 kronor.

Projektet ska utvärderas när det är klart.

Dela gärna artikeln: