Scania i Oskarshamn bemöter påstående om coronasmittad personal

2020-05-06 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

En person har hört av sig till vår tidning och sagt att minst fyra medarbetare på Scania i Oskarshamn har smittats av coronaviruset.

– Det kan vi varken bekräfta eller dementera. Men vi har omkring 2 700 anställda på den här arbetsplatsen – så med tanke på det vore det konstigt om ingen hade kommit i kontakt med smittan på något sätt. Vi fokuserar på att göra vad vi kan för att minska smittspridningen. Det har vi jobbat med under ett par månader, säger Ulrika Hansson, som är personalchef för Scania i Oskarshamn.

På onsdagen får vår tidning en pratstund med Ulrika Hansson och IF Metalls Fredrik Carlsson, som är huvudskyddsombud för arbetarna på Scaniafabriken i Oskarshamn.

– Vi jobbar på olika sätt för att minska smittspridningen. Det handlar om att sprida information och betona vikten av att hålla avstånd och tvätta händerna, säger Ulrika Hansson.

Hon fortsätter:

– Det här är, som bekant, en industri där vi monterar och jobbar nära varandra. Men vi har säkrat upp vårt arbete genom att titta på avstånd och vi har gjort riskbedömningar.

Veckan innan fabriken återstartades, efter permitteringsuppehållet, gick man igenom hela verksamheten. Det berättar Fredrik Carlsson.

– Vi har gjort riskbedömningar – precis som man ska göra enligt lagstiftningen. Och vi har kollat på de stationer där man jobbar med kortare avstånd. Där har vi använt oss av företagshälsovården, som är medicinskt kunnig. Vi har haft företagsläkare på plats och de har uttalat sig om vad vi behöver.

”Har infört visir”

– På två stationer har vi infört visir, efter företagshälsovårdens rekommendationer. Vi följer även Folkhälsomyndighetens riktlinjer fullt ut, säger Fredrik Carlsson.

– Vi jobbar ju alltid med att hantera risker i vår verksamhet. Det är något vi trycker jättemycket på – att arbetstagarna ska rapportera. Känner man osäkerhet, eller något som är kopplat till smitta, ska man rapportera det till sin arbetsgivare eller till skyddet inom den fackliga organisationen, betonar han.

Men du har inte fått några indikationer på att någon på Scania i Oskarshamn har blivit smittad av coronaviruset?

– Nej. Än så länge är min upplevelse att folk känner sig trygga. Vi har inte fått några andra signaler. Jag stämmer dagligen av med mina kollegor och med arbetsgivaren och företagshälsovården, svarar Fredrik Carlsson.

– Vi jobbar verkligen tillsammans i den här frågan – för att minska oron. Det är klart att det finns en oro för covid-19. Jag är ganska övertygad om att den finns i hela samhället. Men vi försöker göra vad vi kan för att minska oron och smittspridningen här inne, säger Ulrika Hansson.

Merparten av medarbetarna på Scania i Oskarshamn har ju varit permitterade under en period, vilket innebär att några av dem skulle kunna ha blivit smittade av coronaviruset på ett ställe som inte är kopplat till arbetsplatsen…

– Ja, så kan det vara, säger Ulrika Hansson.

Den korttidspermitterade personalen kom tillbaka till fabriken förra veckan.

Hur mycket jobbar ni nu?

– Tre dagar den här veckan – och tre dagar nästa vecka. Förra veckan var det två dagar. Sedan var några undantagna från permitteringen, för att de skulle förbereda oss för detta, berättar Fredrik Carlsson.

– Vi startar upp lite försiktigt. Och vi har sett till att informera medarbetarna ordentligt om de genomförda åtgärderna och om hur vi tänker framåt, säger Ulrika Hansson.

Fungerar det bra nu, tycker ni?

– Ja, det fungerar. De signalerna har jag fått hittills. Sedan är det givetvis en utmaning, precis som det är nu när vi står här och pratar. Hur ska vi hålla avstånd? Det är en fråga som är aktuell hela tiden. Det är rätt lätt att glömma bort detta i det här läget. Det gäller att vi dagligen påminner varandra – och det är något som vi trycker väldigt mycket på. På Scania har vi något som heter daglig styrning på olika nivåer – och där trycker vi hela tiden ut påminnelser, säger Fredrik Carlsson.

– Åtgärder har, exempelvis, vidtagits vid pausplatserna, där varannan stol är borttagen. Vi har även justerat tider och rasttider. Vi har gjort jättemycket, understryker han.

– Och vi har satt upp stora affischer om riktlinjer och tejp i golvet för att markera avstånd, med uppmaningar om att vi ska ta hand om varandra och hålla avstånd. I restaurangen har vi tejpat upp uppmaningar vid kön – och vi har gjort likadant vid stämpelklockorna. Det gäller att hela tiden tänka på att man ska hålla avstånd mellan varandra, säger Ulrika Hansson.

– Vi har dessutom guider som påminner folk på platser där vi vet att det kan uppstå folksamlingar vid vissa tidpunkter. I matsalen har vi genomfört ett flertal åtgärder. Det är lite av en skolmatsal, säger Fredrik Carlsson.

– Ja, maten portioneras ut. Det är ingen som tar själv, inflikar Ulrika Hansson.

”Inte helt säkert att åka buss”

Flera andra åtgärder har också vidtagits. Bland dem finns, exempelvis, turerna med Scanias expressbussar. De är, tillfälligtvis, bortplockade, på grund av coronapandemin.

– Vår bedömning är att det inte är helt säkert att åka buss nu. Vi gör ett uppehåll med bussturerna till den sista augusti, säger Ulrika Hansson.

– Och vårt gym är stängt. Det är för att vi bedömer att det finns en ökad risk för smittspridning i de miljöerna. Vi har även utökat frekvensen av städningen i våra pausutrymmen och på våra toaletter, exempelvis. Det gjorde vi ganska omgående. Det är en viktig del, tillägger hon.

Hur nära kommer man varandra i arbetsmomenten i fabriken?

– Där vi har infört visir jobbar man på ett avstånd, mellan varandra, som är kortare än en meter. Men i övrigt ska man kunna hålla avstånd, säger Fredrik Carlsson.

– Utmaningen, återigen, är att påminna folk om vikten av att hålla avstånd. Det svåra är nämligen att komma ihåg det hela tiden, påpekar han.

Maskinerna inne i fabriken ytdesinficeras regelbundet under arbetsdagarna, berättar han.

– Men den viktigaste åtgärden är att hålla avstånd. Och att man påminner varandra om det, säger Fredrik Carlsson.

– Vi är också tydliga när det gäller våra gångvägar. Man ska inte stanna och prata. Då får man antingen gå och prata utomhus eller gå till en större yta, så att man inte bromsar upp och skapar stopp i våra gångvägar, säger Ulrika Hansson.

– I vissa av våra verksamheter är det bara enkelriktat, berättar Fredrik Carlsson.

”Glada över att vara här igen”

Allt handlar om att jobba med medarbetarnas beteendemönster, konstaterar Fredrik Carlsson och Ulrika Hansson.

– Alla var glada över att komma tillbaka till jobbet igen förra veckan. Det är också en utmaning när man träffas igen, med tanke på att man gärna vill höra hur arbetskamraterna har haft det. Då är det lätt hänt att man ställer sig lite för nära varandra. Men vi hjälps åt för att påminna varandra, säger Ulrika Hansson.

När går ni upp och kör för fullt i fabriken igen (sex dagar i veckan)?

– Det har inte tagits något sådant beslut än. Det vi vet just nu, är att vi ska köra tre dagar den här veckan och tre dagar nästa vecka, svarar Fredrik Carlsson.

– Men vi har haft en väldigt bra uppstart. Delarna kommer som de ska. Men det är därför som man bara tar beslut för 14 dagar i taget, så att vi är säkra på att vi har det som behövs. Det gäller ju för hela produktionssystemet, säger Ulrika Hansson.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Fakta / Viktigt att hålla avstånd

”Välkommen tillbaka!”, skriver Scania i Oskarshamn på flera affischer runtom i fabriken.

Här betonar man också vikten av att hålla avstånd för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

”Coronavirus smittar via droppsmitta i luften. För att det ska vara en verklig risk måste avståndet vara mycket nära och det nära avståndet behöver kvarstå en tid”, skriver företaget på affischerna.

Här är Scanias riktlinjer:

  • Som en generell regel ska alla anställda hålla ett avstånd mellan varandra på position, pausrum, omklädningsrum, köer, möten, etc.
  • Ett kortare avstånd mellan anställda kan vara accepterat för en kortare period om det är nödvändigt för att fullfölja en arbetsuppgift.
  • Detta gäller för samtliga personer som befinner sig på Scania i Oskarshamn.

Andra saker att tänka på för att minska smittspridning på Scania:

Regelbundet tvätta händer med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.

Vid symtom såsom hosta, feber, snuva, ont i halsen – stanna hemma och kontakta 1177 för rådgivning, samt kontakta din chef.

IF Metalls Fredrik Carlsson, som är huvudskyddsombud för arbetarna på Scania i Oskarshamn, och Ulrika Hansson, som är personalchef på Scania i Oskarshamn.
Scania i Oskarshamn.
Fredrik Carlsson och Ulrika Hansson utanför Scaniafabriken i Oskarshamn.
Scania i Oskarshamn har satt upp stora affischer om riktlinjer och tejp i golvet för att markera avstånd, med uppmaningar om att man ska ta hand om varandra och hålla avstånd.