SCB: Lägsta födelsetalet på elva år i Mönsterås kommun

SCB: Lägsta födelsetalet på elva år i Mönsterås kommun

2023-02-22 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

MÖNSTERÅS KOMMUN

”Antalet nyfödda minskade stort i Sverige under 2022 jämfört med tidigare år. I Mönsterås kommun var det elva år sedan det föddes så få barn som under 2022, visar ny statistik från SCB. Den totala folkmängden i kommunen ökade dock med 18 invånare”, skriver Statistiska Centralbyrån, SCB, i ett pressmeddelande på onsdagen.

”I Mönsterås kommun föddes 115 levande barn under förra året.”

”Senast det föddes färre barn i Mönsterås var 2011. Då föddes det 114 barn i kommunen”

Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB

– Senast det föddes färre barn i Mönsterås var 2011. Då föddes det 114 barn i kommunen, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

”Barnafödandet minskade i 20 av 21 län samt i 215 av Sveriges 290 kommuner under 2022 jämfört med 2021. Totalt föddes 104 734 barn i fjol, vilket är 9 529 färre än 2021”, skriver SCB.

– Det är en minskning med 8,3 procent. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2005, säger Lovisa Sköld.

”Svårt att säga”

”Fruktsamheten i Sverige har historiskt påverkats av bland annat ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som förändringar i familjepolitiken”, skriver SCB.

– Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022. Men vi ser att antalet födda barn per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

”I Mönsterås kommun bor numera 13 276 personer. Det är en liten ökning jämfört med 2021 (18 personer)”, skriver SCB.

– I Mönsterås har inflyttningen varit större än utflyttningen. 682 personer flyttade till kommunen medan 645 flyttade därifrån. Men det har registrerats fler dödsfall än födslar, säger Lovisa Sköld.

”I hela Kalmar län krymper befolkningen med minst 0,2 procent i fem av tolv kommuner jämfört med året innan. Den största ökningen står Mörbylånga kommun för (1,7 procent), medan folkmängden i Högsby kommun minskade mest (1,1 procent)”, skriver SCB.

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun:

Ökning i flera kommuner

”I hela Sverige är vi, enligt den senaste befolkningsstatistiken, 10 521 556 invånare. Det är en ökning med 0,7 procent jämfört med 2021.

Folkmängden ökar på flera håll. Jämfört med året innan har 159 kommuner vuxit och 131 krympt, när även förändringar mindre än 0,2 procent räknas med.

Den största befolkningsökningen i hela landet hittar vi i Sigtuna kommun i Stockholms län. Här har folkmängden vuxit med 3,2 procent på bara ett år.

Under samma period har befolkningen i Överkalix kommun i Norrbottens län krympt med 2,8 procent”, skriver SCB.

– Att befolkningen i Sverige ökade förra året förklaras till viss del av att det föddes fler än det dog, men främst av att det invandrade fler än det utvandrade, säger Lovisa Sköld.

Tabeller

Så utvecklades befolkningen i Mönsterås mellan 2021 och 2022:

Folkmängd 202113 258
Födda115
Döda143
Inflyttade682
Utflyttade645
Folkmängd 2022*13 276+18

*) Födda, döda och flyttnetto summerar i vissa kommuner inte alltid till skillnaden i total befolkning. Mer om det i metoddelen längre ner.Andra nyckeltal för Mönsterås

Nyckeltal20222021
Andel födda i Sverige86,1 %86,1 %
Andel utrikes födda13,9 %13,9 %
Skilsmässor2742
Giftermål5442
Andel män50,6 %50,5 %
Andel kvinnor49,4 %49,5 %

Fakta och metod

”Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året har varit folkbokförd i Sverige.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2021, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2021. De redovisas i en justeringspost.

I tabellen som visar folkmängdens utveckling stämmer inte folkökningen exakt överens med summan av antalet födda, döda, och flyttningar för alla kommuner. Detta beror på eftersläpning i rapporteringen. De gånger en förändring rapporteras långt efteråt dyker den upp i folkmängden, men redovisas under en justeringspost i stället.

Både inrikes och utrikes flyttningar ingår i flyttningssiffror. Detta innebär att vissa kommuner, till följd av invandringsöverskott, kan ha nettoinflyttning trots inrikes avflyttning.

Statistiken om kommuner och län för 1968–1998 redovisas enligt den regionala indelningen som gällde 1998.

För åren 1968–1997 redovisas levande födda inrapporterade till och med vecka 13 året efter födelsen. Från 1998 är det till och med vecka 4 året efter födelsen.

Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län”, skriver SCB.

Länk:

Lägsta antalet födda på över 50 år i flera kommuner

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: