SCB: Stiltje i opinionen ett knappt år före valet

SCB: Stiltje i opinionen ett knappt år före valet

2021-12-03 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

Enligt SCB:s partisympatiundersökning (PSU) för november råder det stiltje i opinionen. Väljarstödet för Centerpartiet minskar något i vad som är den enda statistiskt säkerställda förändringen.

Centerpartiet får 8,4 procent när väljarna svarar på vilket parti de skulle rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna. Det är en minskning med 1,1 procentenheter sedan mätningen i maj.

– Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med den senaste mätningen, men inte jämfört med riksdagsvalet 2018 där Centerpartiet fick 8,6 procent av rösterna, säger Mikaela Järnbert, statistiker på SCB.

Liberalerna under spärren

Övriga riksdagspartiers förändringar sedan majmätningen är för små för att vara statistiskt säkerställda.

– Det finns inga tydliga koalitioner eller grupperingar som når en majoritet av rösterna i november 2021. Här bör man även ha med sig att Liberalerna i denna mätning ligger under fyraprocentsspärren och att Miljöpartiet inte är statistiskt säkerställt över riksdagsspärren om det vore riksdagsval i dag, säger Mikaela Järnbert.

Miljöpartiet precis på gränsen

Liberalerna får precis som i förra mätningen 2,5 procent av väljarstödet. Det är statistiskt säkerställt att partiet ligger under fyraprocentsspärren.

– Det är femte gången under mandatperioden som Liberalerna ligger under fyraprocentspärren i partisympatiundersökningen. Miljöpartiet får 3,9 procent i novembermätningen men det är inte statistiskt säkerställt att partiet hamnar under fyraprocentsspärren. Kristdemokraternas 4,6 procent är däremot säkerställt över gränsen.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 14 procent i november 2021.

Grafik: Statistiska Centralbyrån

Fakta / Partisympatiundersökningen

SCB genomför partisympatiundersökningen (PSU) två gånger varje år, i maj och november. PSU för november 2021 genomfördes under perioden 28 oktober–15 november.

Totalt ingick 9 190 slumpmässigt utvalda personer i hela Sverige som är röstberättigade i riksdagsval. Svaren samlades in genom telefonintervjuer och via webbenkät. Totalt svarade 4 319 personer, vilket motsvarar 47,0 procent.

”Val i dag”-skattningen mäts med frågan: ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Dela gärna artikeln: