SCB: Stort invånartapp i Oskarshamns kommun

SCB: Stort invånartapp i Oskarshamns kommun

2021-06-07 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Färre än 26 000.

Där är folkmängdsnivån i Oskarshamns kommun om 19 år – enligt en ny befolkningsframskrivning från Statistikmyndigheten, SCB.

”Utvecklingen drivs framför allt av att utflyttningen till andra delar av landet är större än inflyttningen”, skriver SCB i ett pressmeddelande på måndagen.

Cirka 25 900

”I Oskarshamn väntas antalet invånare år 2040 uppgå till cirka 25 900 personer.”

Det är minus 1 220 jämfört med hur det ser ut i dag (– 4 procent).

”Jämfört med andra kommuner är det en förhållandevis stor befolkningsnedgång”, skriver SCB.

”Det som driver befolkningsminskningen i Oskarshamn är framför allt att utflyttningen till andra delar av landet väntas vara större än inflyttningen i kommunen”

ALEXANDRA MALM, DEMOGRAF PÅ SCB

– Det som driver befolkningsminskningen i Oskarshamn är framför allt att utflyttningen till andra delar av landet väntas vara större än inflyttningen i kommunen. Framskrivningen visar att det under perioden 2021–2040 beräknas flytta ut omkring 20 900 personer till andra delar av Sverige, medan 19 102 väntas flytta in. Även att antalet döda väntas överstiga antalet födda bidrar till minskningen, säger Alexandra Malm, demograf på SCB.

Högsby tappar mest

”I hela Kalmar län beräknas befolkningen år 2040 ligga på ungefär samma nivå som i dag. Bland kommunerna i Kalmar län sticker Kalmar ut med den allra största förväntade befolkningstillväxten (+ 8 procent), medan Högsby går mot det största befolkningstappet (− 12 procent).”

”Totalt väntas befolkningen i Sverige öka med nästan en miljon, från knappt 10,4 miljoner invånare 2020 till drygt 11,3 miljoner år 2040.”

”Länen Stockholm, Uppsala, Halland, Skåne och Västra Götaland beräknas växa, medan Västernorrland och Norrbotten går mot minskad befolkning”, skriver SCB.

Andelen äldre ökar

”En övergripande trend är att andelen äldre ökar. Så även i Oskarshamn. I dag är 25 procent av kommunens invånare 65 år eller äldre, år 2040 väntas 28 procent vara det.”

– Det här mönstret ser vi i nästan alla kommuner i landet. Oskarshamns kommun följer utvecklingen. Det här beror bland annat på att dödligheten minskar, att folk därför blir äldre, säger Alexandra Malm.

”En annan central grupp för samhällsplanering är de unga. I Oskarshamn väntas antalet barn i skolåldern (6–18 år) minska betydligt fram till år 2040, från 4 069 i dag till cirka 3 640 (−10 procent)”, skriver SCB.

Tabeller

Förväntad befolkningsutveckling i Oskarshamns kommun till och med 2040

Folkmängd 202027 147
+ Födslar4 971
– Döda6 088
+ Inrikes inflyttning19 102
– Inrikes utflyttning20 871
+ Invandring2 829
– Utvandring1 159
Folkmängd 204025 931−1 216 (−4 %)

Kommun för kommun i Kalmar län

KommunFolkmängd 2020Folkmängd 2040FörändringFörändring, procent
Borgholm10 83610 128−708−7 % ▼
Emmaboda9 3609 060−300−3 % ▼
Hultsfred14 10712 820−1 287−9 % ▼
Högsby5 7315 046−685−12 % ▼
Kalmar70 32976 167+5 838+8 % ▲
Mönsterås13 26412 561−703−5 % ▼
Mörbylånga15 48716 028+541+3 % ▲
Nybro20 27319 258−1 015−5 % ▼
Oskarshamn27 14725 931−1 216−4 % ▼
Torsås7 1497 038−111−2 % ▼
Vimmerby15 67214 698−974−6 % ▼
Västervik36 65535 496−1 159−3 % ▼

Om befolkningsframskrivningen

SCB publicerar sedan år 2020 årligen en framskrivning av befolkningen i Sveriges län och kommuner. Den utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat kommunala och statliga verksamheter, men även privata aktörer använder regionala befolkningsframskrivningar i sitt planeringsarbete.

SCB:s regionala befolkningsframskrivningar bygger på historisk data och överensstämmer med framskrivningen för riket. Att vi inte kallar det för befolkningsprognoser beror på att vi i beräkningarna inte tar hänsyn till exempelvis kommunernas planerade bostadsbyggande, etableringar av företag eller andra framtida mål och förutsättningar.

Framskrivningen redovisas i Statistikdatabasen uppdelat på ålder, kön och inrikes/utrikes födda för varje år under perioden 2021–2070.

Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län.

Länkar

Folkmängden väntas öka mest i större län

Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040 (pdf)

Folkmängd efter region, inrikes/utrikes född, ålder och kön. År 2021 – 2070 (Statistikdatabasen)

Folkmängd, antalet födda, döda och flyttningar efter region, kön och ålder. År 2021–2070 (Statistikdatabasen)

Översikt över antal födda, döda, födelseöverskott, flyttningar, flyttningsnetton, folkökning samt folkmängd efter region. År 2021–2070 (Statistikdatabasen)

Så väntas Sveriges befolkning växa till 2070

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Dela gärna artikeln: