SD: ”En rad oroväckande händelser i eller i närheten av våra skolmiljöer”

SD: ”En rad oroväckande händelser i eller i närheten av våra skolmiljöer”

2020-09-17 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

I en skrivelse till bildningsnämnden skriver partiet att detta kan ske genom så kallade incidentrapporter som exempelvis kan skickas till nämndens ledamöter månadsvis – eller med ett annat tidsintervall.

Skrivelsen är undertecknad av bildningsnämndsledamöterna Jan Johansson och Peter Bohman, med instämmande av ersättaren Marie-Louise Svensson.

”Förutom hot och våld på kommunens skolor kan andra kategorier tillkomma, till exempel mobbning”, skriver Sverigedemokraterna.

”Det finns kommuner i länet där man redan arbetar utifrån den princip som skrivelsen föreslår och Sverigedemokraterna kan inte se något skäl till att Oskarshamns kommun inte skulle kunna arbeta på ett liknande sätt. Ett fungerande system med incidentrapporter motiveras därtill av att det skulle göra det lättare för politiken att ta sitt ansvar och kunna agera i tid – till gagn för våra barn och ungdomar.”

”Tyvärr upplever vi allt för ofta att många av de otrygga incidenter som inträffar, inte kommer beslutsfattare till kännedom. Efter en rad oroväckande händelser i eller i närheten av våra skolmiljöer såsom hot och våld har frågan om tryggheten på kommunens skolor aktualiserats återigen. Därför väljer vi att inför nämnden presentera Sverigedemokraternas förslag om att utreda hur incidentrapporter kan införas på kommunens skolor”, skriver partiet.

Sverigedemokraterna föreslår att bildningsförvaltningen ska få i uppdrag att utreda hur incidentrapporter skulle kunna införas på kommunens skolor.

Partiet föreslår också att bildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka effekter incidentrapporter kan tänkas ha i form av eventuella kostnader samt påverka på medarbetare och elever.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK

SVERIGEDEMOKRATERNA