SD: ”Flanaden har blivit en otrygg plats”

SD: ”Flanaden har blivit en otrygg plats”

2021-05-17 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun vill införa en kommunal tjänst med fokus på brottsförebyggande arbete.

Michael Erlandsson (SD) och Leif Axelsson (SD) skriver om detta i en motion till fullmäktige.

Michael Erlandsson (SD).

Duon föreslår att kommunen ska utreda förutsättningarna för hur en sådan tjänst skulle kunna införas.

De betonar att tryggheten är grundläggande för ett fungerande samhälle.

”Otryggheten växer även här”

MICHAEL ERLANDSSON (SD) OCH LEIF AXELSSON (SD)

”Sverige har under lång tid ansetts vara ett tryggt land med en relativt låg brottslighet. Under de senaste decennierna har vårt samhälle i allt högre grad börjat kännetecknas av ökad otrygghet, ökat våld och ökad grov brottslighet. Denna negativa samhällsutveckling karaktäriserade under flera decennier framför allt våra storstäder och specifika utanförskapsområden, men återfinns numera sorgligt nog över hela landet”, skriver de.

Leif Axelsson (SD).

Sverigedemokraterna vill att Oskarshamn ska vara en trygg plats att leva, bo och verka i, understryker Michael Erlandsson och Leif Axelsson.

”Känner sig otrygga”

”På många sätt är det så fortfarande, men otryggheten växer även här. Den som blickar tillbaka de senaste åren kan se att vår kommun har haft skjutningar, våldtäktsförsök och droghandel. Bara det senaste året går det att läsa om flera allvarliga händelser i eller omkring våra skolor, bland annat misshandel. De årliga LUPP-rapporterna vittnar om att allt fler barn och ungdomar känner sig otrygga i kommunen.”

”Nationella rapporter slår fast att framför allt flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt av det ökade våldet och många känner sig otrygga till och med i sina egna bostadsområden. På så vis är tryggheten i ännu högre grad en jämställdhetsfråga som måste tas på största allvar”

”Nationella rapporter slår fast att framför allt flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt av det ökade våldet och många känner sig otrygga till och med i sina egna bostadsområden. På så vis är tryggheten i ännu högre grad en jämställdhetsfråga som måste tas på största allvar”, skriver Michael Erlandsson och Leif Axelsson.

De pekar på statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som visar att brott mot person och brott mot liv och hälsa har ökat med cirka 27 procent i Oskarshamns kommun mellan åren 1996 och 2019.

Har ökat

”Under samma period har sexualbrotten ökat med 37,6 procent i kommunen.”

”För Sverigedemokraterna är trygghetsfrågorna såväl breda som djupa. De omfattar inte bara trygghet på gator och torg utan också förtroende och tillit till att de kommunala resurserna räcker till och att verksamheterna fungerar ändamålsenligt. Trygghetsfrågorna har även kopplingar till stadsbildens utformande, tillgänglighet för personer med funktionsvariationer samt möjligheten till arbete och utbildning.”

Attraktivitetsfråga

”Samhällsplaneringen har en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. Sverigedemokraterna anser att en trygghetsaspekt måste genomsyra all kommunal verksamhet och politiska beslut, men i synnerhet när det kommer till skola, äldreomsorg och omsorg”, skriver Michael Erlandsson och Leif Axelsson.

Tryggheten är dessutom en attraktivitetsfråga, fastslår de.

”En del medborgare som vi sverigedemokrater har pratat med upplever även att Flanaden har blivit en otrygg plats, speciellt under kvällstid. För oss sverigedemokrater är det självklart att om kommunen ska kunna växa så måste den vara trygg och attraktiv.”

”Allt fler inom näringslivet påtalar detta. En kartläggning av Svenskt Näringsliv visar att en majoritet av företagen anser att brottslighet är ett problem och för sex av tio företag är brottsligheten den fråga som engagerar mest. En del medborgare som vi sverigedemokrater har pratat med upplever även att Flanaden har blivit en otrygg plats, speciellt under kvällstid. För oss sverigedemokrater är det självklart att om kommunen ska kunna växa så måste den vara trygg och attraktiv.”

”Grova brott”

”I dagsläget genomför Oskarshamn en genomlysning av tryggheten i kommunen, men det är uppenbart att väldigt många medborgare upplever en ökad otrygghet samtidigt som det sker grova brott i kommunen. Genom Attraktiva Oskarshamn har kommunen deltagit i Purple Flag, som syftar till att höja attraktiviteten i stadskärnan. Sammantaget är dessa bra initiativ, men långt ifrån tillräckliga för att Oskarshamn på riktigt ska komma till bukt med otryggheten. Sverigedemokraterna har under lång tid lagt konkreta förslag för hur tryggheten kan stärkas i kommunen och vi fortsätter göra detta för att Oskarshamn ska vara en trygg kommun.”

”Viktigt steg”

”Enligt uppgift har det framkommit att det i nuläget inte finns någon tjänst i kommunen som arbetar med de brottsförebyggande frågorna. Sverigedemokraterna ser därför positivt på att kommunen inrättar en sådan tjänst och tror att det är ett viktigt steg för att göra Oskarshamn tryggare och attraktivare”, skriver Michael Erlandsson och Leif Axelsson.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: