Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

SD-FÖRSLAG: Försöksprojekt med volontärer inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun

ANNONS

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna föreslår att Oskarshamns kommun ska dra igång ett försöksprojekt med uppgiften att rekrytera och utbilda omsorgsvolontärer, med syftet att höja livskvaliteten för kommunens äldre och avlasta för personalen inom äldreomsorgen.

Oppositionsrådet Leif Axelsson (SD) skriver om detta i en fullmäktigemotion. Partivännen Ted Nyberg står också bakom motionen.

”Den demografiska utvecklingen visar att antalet äldre i vår kommun kommer att öka i framtiden. Detta innebär en ökad belastning på äldreomsorgen och dess personal. Genom att involvera volontärer kan vi tillföra resurser och komplettera det arbete som redan utförs inom äldreomsorgen”, skriver han.

”Följa med på promenader”

”Att höja livskvaliteten för våra äldre medborgare är av yttersta vikt. Genom att erbjuda omsorgsvolontärer som kan ge extra tid och engagemang till de äldre kan vi skapa en meningsfull och stimulerande tillvaro för dem. Volontärerna kan till exempel delta i sociala aktiviteter, följa med på promenader, läsa högt eller bara finnas där som sällskap. Dessa små gester kan göra en stor skillnad i äldres vardag och bidra till deras välbefinnande”, skriver Leif Axelsson.

Han fortsätter:

”Personalen inom äldreomsorgen gör ett fantastiskt arbete, men de har ofta en tung arbetsbelastning och tidspress. Genom att införa omsorgsvolontärer kan vi avlasta personalen från vissa uppgifter, vilket ger dem mer tid att fokusera på mer personcentrerad vård. Genom att delegera vissa aktiviteter till volontärerna kan personalen få mer utrymme att skapa djupare relationer med de äldre och ge dem den individuella omsorg de förtjänar.”

Ingen besparing

”Det är viktigt att betona att detta försöksprojekt inte handlar om att spara pengar på äldrevården. I stället ser vi detta som ett sätt att höja livskvaliteten för de äldre. Volontärer finns inom flera områden och genom att involvera dem kan vi tillföra resurser utan att belasta kommunens ekonomi i högre grad. Genom att utnyttja volontärernas tid och engagemang kan vi skapa ett mervärde för de äldre och förbättra äldreomsorgen utan att äventyra dess kvalitet.”

”Volontärer är en värdefull resurs som finns inom flera områden och kan bidra med olika kompetenser och erfarenheter. Genom att rekrytera och utbilda omsorgsvolontärer kan vi dra nytta av deras kunskap och engagemang inom äldreomsorgen. Detta ger möjlighet till ett bredare utbud av aktiviteter och stöd för de äldre. Volontärerna kan också fungera som viktiga länkar till samhället och frivilligorganisationer, vilket kan öppna upp för fler sociala och kulturella möjligheter för de äldre”, skriver Leif Axelsson, som uppmanar de andra partierna i fullmäktige att stödja försöksprojektet.

Foto: Peter A Rosén

Grafik: Sverigedemokraterna

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS