SD i Kalmar län vill införa krav på svenskkunskaper inom vården

SD i Kalmar län vill införa krav på svenskkunskaper inom vården

2021-03-23 Av av Peter A Rosén

LÄNET

På tisdagen lämnade Sverigedemokraterna i Region Kalmar län in en motion om att införa krav på svenskkunskaper för anställning inom sjukvården.

Språkförbistring är ett problem, anser partiet, som pekar på de faror uppstår när inte patienterna förstår vad sjukvårdspersonalen säger.

”Patientsäkerheten i fara”

– Om patient och personal inte förstår varandra tillräckligt bra så kommer patientsäkerheten i fara. Patientens säkerhet måste alltid komma först, vilket slås fast i patientlagen, säger Michael Erlandsson (SD), ledamot i regionfullmäktige.

”Sverigedemokraterna påpekar att även om Socialstyrelsen idag formellt har krav på svenskkunskaper i sjukvårdens legitimationsyrken, så händer det inte sällan att patienter, inte minst många äldre, har svårt att första vad personal säger. I regionen genomförs inte heller något generellt språktest vid anställningar och det finns ingen praxis kring att undersöka sjukvårdpersonalens svenskkunskaper”, skriver partiet i ett pressmeddelande.

– Sverigedemokraterna har sedan vår start alltid ställt som krav att alla inom sjukvården ska kunna tala och förstå god svenska. Även PRO har gått ut med att de vill se åtgärder för att höja kunskapsnivån i svenska, säger Michael Erlandsson.

”Kan vara livsavgörande”

”Sverigedemokraterna vill också se att regionen kartlägger kunskaperna i svenska bland personalen, liksom andra språkkunskaper, och att man analyserar om det finns behov av att stärka kunskaperna”, skriver partiet.

– Det fagra talet om en trygg vård, patientsäkerhet och förbättrade vårdmöten får aldrig bara bli tal. Språktest ska hålla hög kvalité. Vi måste försäkra oss om att all personal har god muntlig förståelse och kan uttrycka sig så att patienterna förstår helt och fullt. Rätt kommunikation kan vara livsavgörande, understryker Michael Erlandsson.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: